fbpx

Motorvägsmotståndet

Trafikverkens transportplan för Sveriges investeringar 2010-2021 innebar inget genombrott för nya järnvägar. Däremot föreslås mer än 80 miljarder kronor i nya vägar trots att de kommer att bidra till ökade koldioxidutsläpp!

Här finns ”Förbifart ” Stockholm för  31,5 miljarder kronor, Marieholmstunneln i Göteborg och många andra nya vägar.
Den enda nya större järnvägssatsningen är Citybanan i Stockholm. Den viktiga godssatsningen på hamnbanan i Göteborg kan komma igång tidigast 2019. Av önskemålen på nya stora järnvägsstråk som Ostlänken, Götalandsbanan, Norrbotniabanan, Västlänken, med flera blev det - ingenting!

Riksdagen har beslutat att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 varav 26 procent inom Sverige. Det verkar rimligt att utsläppen i trafiksektorn minskar åtminstone i samma omfattning. Men enligt trafikverken bidrar investeringsplanen bara till en minskning av utsläppen med en promille!

”Förbifarten” en gökunge i trafikpolitiken

Trots hot om kraftigt höjda oljepriser när vi passerat ”oljetoppen” och trots klimathotet så fortsätter denna utveckling. Mer mat och varor fraktas långväga sträckor, nya externa köpcentra planeras landet runt och nya exotiska resmål marknadsförs, ibland med ”klimatkompensation” i annonserna. Förbifart Stockholm är kanske det mest extrema exemplet på en felsatsning idag, minst 31,5 miljarder vill regeringen slösa bort på något som ökar utsläppen och minskar kollektivtrafik-andelen i en växande storstad.

2009 gav regeringen tillstånd för Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt genom tiderna, förbifart Stockholm. Vägen är en gökunge som slukar resurser som behövs för järnvägar och spårvägar. Dessutom ökar den vägtrafiken och försvårar den minskning av utsläppen som behövs.
Bara en bråkdel av trafiken på vägen skall förbi Stockholm, den är mest tänkt för trafik inom staden. Sådan trafik i en storstad kan lösas med bättre kollektivtrafik. Alla miljöorganisationer och naturvårdsverket har sagt nej till projektet. Bygget startades ändå 2014 och öppnandet är planerat till 2026.

Läs hur du som enskild medborgare kan anmäla ett EU-land som bryter mot en bestämmelse eller en princip i EU-rätten till EU-kommissionen.
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_sv.htm#1depot

Så här såg Jordens Vänners överklagande av den nationella transportplanen ut 2013:
Kompletterande anmälan till EU-kommissionen dec 2013
Trots flera påminnelser har vi under flera års tid inte fått svar från kommissionen. Praxis är att det tar ett år som längst att få svar. Vi skickade därför in ett klagomål till den Europeiska ombudsmannen i juni 2014.
Klagomål till den Europeiska ombudsmannen juni 2014
Inom en månad fick vi frågan att förklara vissa aspekter av vårt klagomål:
EU-kommissionens frågor juli 2014
Vi har svarat på kommissionens frågor, och passat på att komplettera vårt klagomål till EU ytterligare med regeringsbeslut av den senaste transportplanen som vi anser har stora brister.
Svar på EU-kommissionens frågor aug 2014
Svar på EU-kommissionens frågor aug 2014

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top