Tågupproret

Minst en halv miljon resenärer använder tågen varje dag. Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Detta har t.o.m en statlig utredning av Per Unckel konstaterat i oktober i år. Nu har vi fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra. Vi accepterar inte att regeringen drar ner på investeringarna, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.
För att Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

  • Satsa pengar så att Trafikverket kan klara underhållet även vintertid. Minst 1,5 miljarder kr extra behövs enligt verkets egna beräkningar.
  • Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige.
  • Stoppa avregleringen. Den splittrar ansvar och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag: ökat tågresande.
  • Öka stödet för bättre tågtrafik i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

Vill du meddela regeringen, som  har yttersta ansvaret för våra kommunikationer, att de måste vidtaga åtgärder enligt ovan, gå in på Face Book  adress…. Och påverka regeringen i rätt riktning. Gör det snarast, den 21 dec ska riksdagen besluta om budget, som bl a berör järnvägen.
Järnvägsfrämjandet, Miljöförbundet Jordens Vänner, SEKO Mellannorrland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top