“Trafikplaneringen styrs av en manlig norm”

Hanna Olovson har blivit en fena på jämställd trafik. Nu arbetar hon med en skrift för Jordens Vänner om hur trafikplaneringen kan göras mer jämställd. När hon ställde trafikplanerarna mot väggen visade det sig att deras kunskaper om frågorna var små.
 
Foto: Emil Schön
Publicerad i Miljötidningen 4/2012

 
Under året har Hanna Olovson studerat trafik och jämställdhet. I våras resulterade studierna i ett examensarbete som gjordes i samarbete med Jordens Vänner. Hon skrev rapporten ”Planera för ett jämställt transportsystem”.
Under hösten går hon vidare och arbetar fram en skrift om hur trafiken kan göras mer jämställd.
Hur skiljer sig mäns och kvinnors resande?
– Viss forskning visar att män och kvinnor allt mer liknar varandra i transportmönster, att kvinnor kör mer, men inte lika mycket som männen. Det som är mer genomgående är att kvinnor gör kombinerade resor. Man handlar på vägen hem och lämnar barnen på dagis på vägen till jobbet. Männen kör i högre grad från punkt A till B. Kvinnor byter oftare transportslag. Man kanske cyklar till tåget och liknande. Män tillryggalägger ungefär dubbelt så lång sträcka som kvinnor varje dag, men kvinnor och män reser lika länge. Skillnaden ligger i transportslag, förklarar Hanna Olovson.
Själv tar hon sig mestadels fram genom Göteborg på sin cykel. Men så var det inte i Kovikshamn vid Bohuskusten när hon växte upp.
– Jag är uppvuxen med mycket bil. Min pappa älskar att köra bil. Vi var mycket på bilsemestrar när jag var liten. Ända ner till Spanien och så. Det är mer landet. Då blir det så, säger hon.
Hanna Olovson gick frisörgymnasium och jobbade även som frisör några år, sen började hon studera Miljövetenskap i Göteborg Det var då hon kom i kontakt med Jordens Vänner. Föreningen hade lagt ut en idé om ett uppsatsämne på internetsajten Miljöbron. Den handlade om genus och jämställdhet i trafikplaneringen. Hanna nappade:
– Uppsatsen var Jordens Vänners idé. Jag var inne på att skriva om trafik, kanske cykling. Så gick jag in på sajten Miljöbron, som är en hemsida för studentjobb och uppslag till uppsatser. Där såg jag att Jordens Vänner ville göra en sån här uppsats. Jag kontaktade dem, sen gick det fort.
I uppsatsen intervjuade hon politiker och tjänstemän i Göteborg hur de jobbar med genus och jämställdhet i trafikplaneringen. Tre politiker och tre tjänstemän intervjuades.
– Det jag kom fram till är att det finns ett intresse, men att det blir svårigheter av olika anledningar. Man är inte tillräckligt påläst. Det saknades kunskap om genus och om vad som gjorts tidigare som man kan dra nytta av. Det finns en sammanställning som Boverket tagit fram som heter ”Vidga vyerna”. 18 verktyg är samlade, men det kände de inte till.
Hur ser tjänstemän och politiker i Göteborg på jämställdhet och trafikplanering?
– När de talar om jämställdhet i trafikplaneringen så talar de väldigt mycket om trygghet för kvinnor och om kollektivtrafik. Det handlar om att kvinnor ska känna sig trygga på gångvägar och vid hållplatser. Det kan ifrågasättas om det är en jämställdhetsåtgärd.
– Kollektivtrafik är en generell åtgärd. Den ses som ett mål i sig självt och det förutsätts vara bra för jämställdheten, men man vet egentligen inte riktigt hur och varför. Det är jättesvårt att ta reda på.
Vad ska man göra då?
– Jag skulle säga att vi har en manlig norm som styr inom trafikplaneringen. Även om nästan hälften av planerarna är kvinnor så räcker inte det. Det krävs också en annan norm. En generell kunskap om genus i planeringsarbetet från början skulle ge ett annat resultat. Det handlar om hur man prioriterar. Bil är det manliga färdsättet. Kvinnliga färdsätt är cykel, gång och kollektivtrafik.
– Ser man på det helt utan miljösynpunkt skulle alla transportslag ges samma status och värde i planeringen. Det skulle vara lika mycket värt att cykla och gå som att köra bil. Det ska vara lika enkelt för män och kvinnor att välja trafikslag. Helt jämställt vore det om alla fick varsin bil, men det är ju helt orealistiskt och inte önskvärt.
Är det något särskilt du vill lyfta fram?
– En viktig fråga är regionförstoring som riskerar att bli en kvinnofälla. Det kommer på sätt och vis tvinga människor att pendla längre sträcker. Eftersom huvudansvaret för hem och barn ligger i högre grad på kvinnor riskerar det att bli värre för just kvinnor.
Emil Schön

1 reaktion på ”“Trafikplaneringen styrs av en manlig norm””

  1. Kvinnor kanske inte har lika mycket råd att åka bil som männen? Det kanske inte är svårare än så? Om de hade lika lön skulle det nog det mesta vi konsumerar (t.ex. resor) vara jämställt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top