Trafikutskottet kommenterar infrastrukturplanen: ”Vi kan inte vänta 30 år på att spåren skall bli klara”

Mer spår behövs.

Inte så illa som vi befarade men fortfarande en hel del kvart att göra är en sammanfattning av Jordens Vänners  trafikutskotts kommentarer till det förslag till infrastrukturplan Trafikverket som presenterades i förra veckan.

– Det är bra att nya snabba spår byggs mellan storstäderna och runtom i landet, men vi kan inte vänta 30 år på att de skall bli klara. Vi måste satsa ännu mer på järnvägarna och klimatomställningen.
Det uttalar Mattias Nilsson från Jordens Vänner i en kommentar till Trafikverkets förslag på investeringar under de kommande tolv åren.

– Det är rimligt med höghastighetsspår för 250 km/h istället för med 320 km/h om det spar pengar  som kan läggas på andra satsningar i hela landet. Men även med denna besparing så kommer banorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö inte att vara klara förrän omkring år 2045. Samma sak gäller Norrbotniabanan och dubbelspåret Sundsvall-Gävle.
Jordens Vänner vill öka investeringarna i järnvägarna för att kunna begränsa flyget och lastbilstransporterna som ökar kraftigt. Miljöorganisationen vill även se en upprustning av regionbanorna runtom i landet, som till stor del saknas i Trafikverkets förslag. Ett sätt att skynda på spårsatsningarna vore att ta lån som betalas tillbaka när järnvägarna används.

–Magdalena Andersson måste allvarligt pröva denna möjlighet. Sverige har råd att bygga ett klimatsmart trafiksystem. Vi bör satsa 1 procent av BNP på detta, det motsvarar vad som användes när stambanorna byggdes för mer än 100 år sedan.  Hade vi råd då så har vi det ännu mer idag, säger Mattias Nilsson.

– Tågsatsningarna kan också gå snabbare om vi omprövar klimatförstörande vägprojekt. Ännu finns tid att stoppa miljardrullningen till Förbifarten och Österleden i Stockholm. De kommer att öka vägtrafiken och utsläppen i storstaden där resandet med kollektivtrafik måste prioriteras.

– Vi ska också komma ihåg att järnvägsinvesteringar i sig inte är nog. Det behövs också styrmedel för att få fler att välja miljövänliga transporter. Flygskatt och vägslitageavgift för lastbilar är nödvändiga. Det ska alltid vara billigare att välja tåget, säger Mattias Nilsson från Jordens Vänners trafikutskott.

Scroll to Top