"Skogen är inte till salu"


 
 
Idag står avskogningen av tropisk skog för omkring 20    procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I FN:s  klimatförhandlingar diskuteras nu hur de tropiska länderna  ska ersättas för att inte röra sina skogar. Den lösning som nu  ligger på bordet förkastas av brasilianska Jordens Vänner.
Publicerad i Miljötidningen 3/2009

I maj besökte Camila Moreno Sverigeför att tala om FN:s klimatförhandlingar kring det nya skogsavtalet REDD (reduced emitions from deforestation and degradation, minskade utsläpp av avskogning och skogsutglesning). Enligt de pågående FN-förhandlingarna blir det någon form av ersättningssystem till tropiska länder, men nackdelarna med de förslag som ligger på bordet är många.
– Det är en falsk lösning. Systemet är utformat  så att man ska kunna fortsätta som förut utan att ändra några strukturer i det globala system som orsakat så mycket förtryck och utsugning hittills, säger Camila Moreno när Miljötidningen träffar henne efter en av hennes föreläsningar på Malmö högskolas männiksorättsprogram.
Det hon vänder sig emot i REDD är bland annat de mekaniska beräkningsmodellerna. Man talar om nettoavskogning. Att skog kan huggas ner om annan mer snabbväxande skog återplanteras. Problemet är att man då helt bortser från de människor som idag lever i och av skogen utan att förstöra den.
– De stora plantageägarna i Brasilien är för REDD och tillsammans med några ickestatliga organisationer (NGO:s) säger de att det är för ursprungsbefolkningarnas bästa. Men det är en marknadslösning och inte en lösning baserad på mänskliga rättigheter. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter att hugga ner gammal skog.
Moreno menar att det västerländska sättet att beskriva världen i siffror, tabeller och kurvor dominerar världen och att det är ett stort problem när man ska hitta hållbara lösningar på miljöproblem. Till exempel sågar hon FN:s definition av skog. På ett område på mellan 0,3 och 0,5 hektar ska 20-30 procent av ytan vara bevuxen av träd upp till en viss höjd omkring 2,5 meter.
Camila Moreno kommer från södra Brasilien. Inte långt från hennes hemtrakter i Porto Alegre sträckte sig Atlantregnskogen för inte länge sedan över en väldig yta. Den absoluta merparten höggs ner på bara 30 år mellan 1940 och 1970. Enligt FN:s skogsdefinition finns 25 procent av Atlantregnskogen kvar.
– Det är löjligt, alla som varit i en riktig skog vet att det där inte är en skog. Om man räknar varenda träd och dunge mellan motorvägarna kan man komma upp i 25 procent, men sammanhängande skogsområden finns inte kvar, bara någon procent, säger Camila Moreno.
Enligt Camila Moreno handlar REDD om symtombehandling. Det som driver avskogningen är den globala efterfrågan på konsumentprodukter och de stora utsläppen av koldioxid orsakas av produktionen liksom transporterna i det globala handelssystemet.
– Vi behöver lokalisera ekonomin så att de flesta produkter vi använder kommer därifrån vi bor. Det är ingen rättighet för en svensk att dricka kaffe. Ni är idag helt beroende av små kinesiska händer för en massa varor ni har vant er vid.
Emil Schön
Läs mer:
Miljöförbundet Jordens Vänner har gett ut en rapport om REDD. ”REDDaren i nöden? – en skrift om tropisk skog i klimatavtalen”, 2009, av Anna Bernstad och Weronika Swiergiel. Kan laddas hem från www.mjv.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top