Handelssamtalen mellan EU och USA hotar livsmedelssäkerheten

Handelsavtalet TTIP som nu förhandlas mellan USA och EU hotar folkhälsan, konsumenternas rättigheter och djurskyddsnormer, visar en ny analys av mat- och handelsexperter. Kritiken kommer samtidigt som förhandlare från båda sidor av Atlanten möts bakom stängda dörrar i Bryssel denna vecka för att börja skriva nya regler för livsmedelssäkerhet som en del av handelsavtalet TTIP.
Ett dokument om handelsavtalet TTIP som nyligen publicerades av EU visar att tjänstemännen planerar ett större ”maktövertagande” för att sätta handelsintressen före hänsyn till livsmedelssäkerhet, som en del av det planerade handelsavtalet.
Analysen av dokumentet visar att EU: s förslag skulle minska möjligheten att begränsa genetiskt modifierade livsmedel och användningen av hormoner och andra kemikalier i industriell djuruppfödning genom att etablera ett nytt transatlantiskt organ för att filtrera alla framtida regler kring livsmedelssäkerhet och djurskydd med syftet att underlätta handeln ”i största möjliga utsträckning ”.

– Det framstår allt tydligare att TTIP sätter företagens vinstintressen över människor, djur och miljö. Svenska bönder kommer att slås ut av billig mat producerat med metoder som inte tillåts i Sverige och EU, och det finns inga garantier för djurskyddet i nuvarande text, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.

Denna vecka har Jordens Vänner Europa protesterat mot TTIP i Bryssel. Jordens vänner Europa och Global Justice Now har även tillsammans med fler än 100 organisationer undertecknat ett uttalande mot planerna på att skapa fler kompatibla regler mellan EU och USA om kemikalier, livsmedel , offentliga tjänster, hälsa och säkerhet och finansiella regleringar som en del av EU:s och USA handelsförhandlingar.

Läs mer
Läs mer på Jordens Vänner Europas hemsida
Genomgång hur TTIP undergräver livsmedelssäkerhet och djurskydd (Jordens Vänner Europa)
Jordens Vänner aktiviteter mot handelsavtalet TTIP
Nyhetsflöde om handelsavtalet TTIP

Foto: Jordens Vänner Europa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top