Två decenniers stopp för Brasilens sociala utveckling

Luciadagen, dia da Santa Lúcia, blev en mörk dag för många i Brasilien. Dagen då den brasilianska senaten röstade igenom ett lagförslag som kommer att slå hårt mot landets fattiga och utsatta. Lagförslaget, PEC 55, innebär att offentliga sociala utgifter kommer att frysas ner 20 år framöver. Idag antas lagförslaget och blir ett tillägg till landets konstitution.
Lagförslaget PEC 55 sätter ett tak på statens sociala utgifter i syfte att stabilisera landets ekonomi. Årliga investeringar för t.ex. hälsa och utbildning kommer endast att kunna öka i förhållande till inflationen för året dessförinnan, vilket i praktiken innebär inga nya investeringar alls. Lagförslaget berör delar av Brasiliens offentliga sektor såsom hälsa, utbildning och säkerhet.
Lagförslaget har väckt reaktioner världen över, inte minst från flera FN-aktörer. Ett uttalande från Philip Alston, FN:s expert inom extrem fattigdom, citeras på FN:s hemsida: ”Detta är en radikal åtgärd som saknar all nyans och medkänsla. Den kommer att slå hårdast mot de fattigaste och mest sårbara brasilianarna, öka ojämlikhetsnivåer i ett redan väldigt ojämlikt samhälle, och definitivt signalerar att sociala rättigheter är en låg prioritet för Brasilien under de kommande 20 åren”.
I en intevju med den brasilianska tidningen Carta Capital säger Alston: ”Detta lagförslag är mycket problematiskt och är helt oförenligt med mänskliga rättigheter. Att begränsa sociala utgifter för en 20-års period är totalt oacceptabelt och ingen regering ska kunna ha rätten att begränsa framtida regeringars valmöjligheter på detta sätt”. Han är även kritisk till hur lagförslaget har röstats igenom: ”Att föreslå något som representerar en tillbakagång av mänskliga rättigheter kräver en mycket noggrann konsekvensanalys, för att garantera en riktig demokratisk debatt. Men lagförslaget har drivits igenom i kongressen extremt snabbt.”
PEC 55 har skapats, diskuterats och röstats igenom på mindre än ett år. Temers regering har tidigare anklagats för att ha bedrivit ”terrorism” genom sin marknadsföring av PEC 55. Enligt Carta Capital har Temers vapen varit att framhäva att det råder en ”mycket allvarlig situation i de offentliga räkenskaperna” och måla upp ett kaotiskt ekonomiskt scenario.
Sedan ex-presidenten Dilmas avgång har Temer strävat efter att uppvisa Brasilien som ett land som tar ansvar för sin ekonomi. Att dämpa landets ekonomiska nedgång genom att sätta ett tak på landets sociala utgifter ses dock som en mycket radikal åtgärd av många experter.
Ricardo Gottschalk, ekonom och forskare inom FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) är kritisk till lagförslaget: ”Detta kommer att frånta flexibiliteten från den ekonomiska politiken. Skatteutgifterna kommer att vara bundna av en tvångströja, något som UNCTAD inte anser vara det bästa för något land, vare sig det är utvecklat eller är under utveckling. Skattepolitiken behöver vara flexibel och tillämpas på ett icke-cykliskt sätt, speciellt i tider av lågkonjuktur”, förklarar Gottschalk i en intervju med BBC Brasil.
Runt om i landet har PEC 55 mötts av stora protester från befolkningen och sociala rörelser.
Enligt Brasil de Fato greps över 70 demonstranter i huvudstaden Brasília dagen då lagförslaget godkändes. Dagen efter samlades över 8 000 demonstranter i São Paulo med slagorden ”Fora, Temer” (”Ut, Temer”) och krävde en folkomröstning, skriver brasilianska El País.
En studie genomförd av forskningsinstitutet Datafolha den 7-8 december, visar att en majoritet av den brasilianska befolkningen, 60 %, är emot godkännandet av PEC 55. Samtidigt visar en annan studie presenterat av El País att endast 33 % av befolkningen känner till vad PEC 55 är för något. På den brasilianska senatens hemsida redovisas det att knappt 7 % av befolkningen som gick in på hemsidan för att tycka till om lagförslaget under samrådstiden gav sitt stöd åt det.

Scroll to Top