/Udapt
Försvar av mänskliga rättigheter och miljö i Amazonas Tjernobyl
Under trettio år släppte oljebolaget Texaco (idag Chevron) ut över 60 miljarder liter giftigt avfall i vattendrag, floder och sjöar i ecuadorianska Amazonas. Än idag vägrar oljebolaget att erkänna sig skyldigt. Organisationen UDAPT består av människor som fortfarande lider av följderna men som ändå står längst fram i kampen för ett system som sätter människor och miljö före storföretags ekonomiska vinster.
Udapt

Bakgrund

1967 började Texaco-Chevron borra efter olja i ecuadorianska Amazonas. Trots att det fanns teknik för att minimera lokala utsläpp dumpades giftigt avfall direkt i vattendrag och enkla avfallsdammar. Än idag finns hundratals bassänger med råolja kvar i området. Flera gånger i månaden uppstår läckor i de oljeledningar som slingrar sig genom landskapet. 95 procent av marken i området har förstörts på grund av oljeverksamheten.  Det område som drabbats av Texaco-Chevrons utsläpp sträcker sig över enorma områden. Föroreningen av jord och vatten har lett till att människor i området drabbats av flera typer av cancer och över 1000 dödsfall har rapporterats. Ingen hälso- eller miljöövervakning utfördes under de trettio år som Chevron verkade i Ecuador. 

Verksamhet 

I början av 90-talet började en grupp människor i nordöstra Ecuador att organisera sig för att stämma Texaco-Chevron för den enorma förödelse de orsakat. När den fällande domen väl kom hade Chevron redan lämnat landet och domen har ännu inte kunnat verkställas. Istället har företaget varit med och drivit fram ett globalt system för att ge företag straffrihet. Idag pågår ett ständigt inflöde av nya olje- och gruvbolag som vill etablera sig i området – företag som sällan bryr sig om den grundlagsskyddade rätten till lokalt samråd och samtycke. UDAPT organiserar urfolksgrupper och småbrukare för att ge människor bättre möjligheter att stå upp för sina rättigheter, klara sin försörjning och skydda de lokala ekosystemen. UDAPT har sedan domen mot Chevron utsatts för en smutskastningskampanj och människorna som stått upp mot företaget hotats och trakasserats. Det har gjort det svårt att få stabila samarbetspartners. Idag drivs UDAPT till stora delar ideellt och Jordens Vänner är den enda organisationen som bistår med långsiktigt, ekonomiskt stöd. 

Med ditt bidrag kan UDAPT: 

  • Erbjuda juridiskt och medicinskt stöd åt de människor som än idag lider till följd av Chevrons utsläpp.
  • Utbilda människor om deras rättigheter och möjligheter till organisering. 
  • Stötta lokalsamhällen i omställningen till hållbara, agroekologiska jordbruk. 
  • Fortsätta kämpa inte bara mot Chevron utan en mängd olika företag som idag har etablerat sig i området – från palmoljeplantage till gruvföretag och naturgasbolag. 
  • Driva kampanjen för ett bindande FN-fördrag som skulle göra företag skyldiga att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.