Ulla Andersson(V) vill dela bankerna

Hallå där…

 
 
…Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet som har lagt en rad nya förslag för att reformera finanssektorn. Bland förslagen finns en skatt på finansiella transaktioner, en bankdelningslag med separering av bankernas lånedel och spekulationsdel, samt förslag för att stärka oberoende sparbanker.
Publicerad i Miljötidningen 1/2012. Tema: Pengar

 
Vad är viktigast att ta tag i först?
– Det viktigaste är en förändring när det gäller storbankernas risktagande. Staten garanterar indirekt bankernas förluster och spekulerar man med andras pengar är det naturligt att risktagandet blir högre. Bankerna får också billigare marknadslån för alla vet att staten finns där i bakgrunden. 30 miljarder tjänar de fyra storbankerna årligen på statens indirekta garanti.
– Det viktigaste i förslaget är därför en bankdelningslag där den traditionella bankverksamheten med in- och utlåning separeras från annan kommersiell verksamhet i banken. Spekulationsdelen ska inte ha några garantier.
Är det inte svårt att skilja på vad som är vad i bankens verksamhet?
– Det är klart det är och lagen blir såklart inte perfekt. Men man får justera den efterhand. Bara för att det är svårt kan vi inte låta bli att lägga politiska förslag. Den nuvarande situationen är alldeles för osäker. I en utredning från England kom man fram till att mellan en och två sjättedelar av omslutningen kom från traditionell bankverksamhet. Resten var spekulation. Det är förmodligen lägre i Sverige, men det är stora summor det handlar om. I England blev staten tvungen att gå in och betala för rena spekulationsförluster.
Ni har också förslag på startbidrag för nyöppnade sparbanker. Hur ser ni på den typen av banker?
– Vi behöver ha en omfattande lokal bankverksamhet för samhällsnyttiga investeringar. Det är generellt svårare att få lån på landsbygden där det inte finns en lokal bank i regionen. Vi anser att man ska ta tillvara de lokala bankerna och se över någon form av uppstartlån. Man bör också kunna bli delägare i en sparbank lokalt, genom en form av aktier. Men utdelningen ska vara på mycket lägre nivå och mer ett sätt att stödja en lokal bank. Så har man gjort i Norge.
– Ett problem med de nya hårdare EU-reglerna är att det behövs omfattande administrativ inrapportering. Det drabbar även de små bankerna som inte har kompetens och resurser för det. Jag är rädd att det kan bli stora problem för sparbankerna. Det drabbar dem trots att de har mycket högre kapitaltäckning än storbankerna och inte sysslar med spekulation.
Ni vill också ha ett ökat statligt ägande, förklara?
– Vi föreslår ett ökat ägande i Nordea och att man ser över hur helstatliga SBAB kan agera för att stötta sociala projekt. En annan fråga är hela systemet med clearingsystemet som idag ägs av bankerna. Det är en form av infrastruktur och borde ägas av staten. Då skulle sparbankerna kunna vara helt oberoende. Idag måste de betala höga avgifter till Swedbank för att få tillgång till betalningsnätet. Vi har en oligopolistisk bankverksamhet, men det är väl det som är en del av syftet med kapitalismen som jag har förstått den.
Emil Schön
Läs Vänsterpartiets strategi för bankreglering:
www.vansterpartiet.se/images/stories/bilagor/dela-bankerna-minska-riskerna.pdf

 twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top