Ungdomsverksamhet

Jordens Vänner har en bred ungdomsverksamhet som framför allt fokuserar på att ge unga möjlighet att själva sprida kunskap och öka medvetenhet kring klimatfrågan med fokus på klimaträttvisa. Vi vill öka unga och unga vuxnas inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka i klimat-och rättvisefrågor.

Vi finns i hela landet och är en del av ett större internationellt gräsrotsnätverk av unga och ungdomsorganisationer som arbetar för klimat- och sociala rättvisefrågor lokalt, nationellt och globalt.

Har du frågor om vår ungdomsverksamhet? Maila info@jordensvanner.se

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra olika verksamheter.

Klimatinformatörer

Changemakers

Mobiliserare

Ungdomsgrupper

Solcellskaparna

Young Friends of the Earth Europe

Elevföreningar

Klimatfestivalen

Nätverksarbete med andra ungdomsorganisationer och nätverk.

Changemakersprojektet drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_farg_positiv-1
Scroll to Top