Ungdomsverksamhet

Changemakers – vår väg till klimaträttvisa

Jordens Vänner tror att vägen till förändring går via gemenskap och organisering. Därför satsar vi i vår ungdomsverksamhet framför allt på att stötta unga att organisera och engagera sig i civilsamhället. Projektet Changemakers – Vår väg till klimaträttvisa syftar till att omvandla klimatångest till handlingskraft och gemenskap.  Tillsammans med två changemakers och andra unga mellan 14-25 år får du möjlighet att genomföra ett projekt för klimaträttvisa på dina egna villkor.

Du väljer själv hur du vill att ditt projekt ska se ut – det kan vara allt från en kampanj på sociala medier till en kortfilm, en demonstration eller en teaterpjäs. Vi formulerar mål tillsammans och träffas kontinuerligt för att fördjupa oss mer i klimaträttvisefrågor. Genom att besöka skolor, organisationer och andra mötesplatser sprider vi ordet och når ut till fler i samma ålder. Efter avslutat projekt har du möjlighet att själv utbilda dig till changemaker för att fortsätta stötta andra ungdomar.

För att vara med i våra ungdomsgrupper krävs inga förkunskaper inom miljö- eller klimatfrågan. Du kommer precis som du är och vi lär oss tillsammans och av varandra. Skriv till mentorer@jordensvanner.se så hjälper våra changemakers dig in i en ungdomsgrupp.

För lärare

Vill du inspirera dina elever med interaktiva workshops om klimaträttvisa och klimatengagemang? Vill du ge dina elever möjlighet att engagera sig inom miljörörelsen och ideella sektorn? Just nu erbjuder vi högstadieklasser i Göteborg en kostnadsfri workshopserie á tre workshops med våra Changemakers.

Syftet med workshopserien är att ge elever grundläggande kunskaper inom klimaträttvisa och möjligheten att fördjupa sig även efter skoltid. Fördelarna med vår workshopserie:

– Anpassad efter Lgr 11. Kopplar samman de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena.

– Återkommande besök för att bygga relationer med elever.

– Inspirerar elever till fortsatt engagemang i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.

– Inblick i civilsamhället för att främja mänskliga rättigheter.

– Hjälper till att motverka klimatångest och främja handlingskraft hos unga.

Vill du veta mer om ämnesfördjupningarna i projektet, maila workshop@jordensvanner.se

Boka tre kostnadsfria workshops i klimaträttvisa så visar våra Changemakers vägen till ett fortsatt engagemang inom civilsamhället!

Engagera dig på andra sätt

Young Friends of the Earth

Genom Young Friends of the Earth Europe finns möjlighet att organisera sig för systemförändring internationellt tillsammans med ungdomsgrupper över hela Europa. Genom YFOEE kan du delta i internationella kampanjer, kurser och konferenser om allt från aktivism och specifika sakfrågor till systemkritik och kommunikation.

Bli klimatinformatör

Om du är mellan 18-30 kan du bli klimatinformatör. Som klimatinformatör kommer du att ingå i en grupp av informatörer som är ute och engagerar framförallt elever och unga på gymnasie-och folkhögskolor och organisationer. Informatörsutbildningar genomförs varje år. Läs mer om informatörsverksamheten här.

Mobiliseringsgruppen

Vill du vara med och värva på gator, torg och evenemang runt om i Sverige? Som mobiliserare värvar du både nya medlemmar och skapar engagemang och kunskap om våra frågor.

Nationella träffar

Varje år genomför vi flera nationella träffar som är öppna för alla Jordens Vänners medlemmar – allt från läger till konferenser och temadagar. Här har du chans att träffa andra engagerade klimataktivister och få stöttning och bollning i ditt engagemang. Håll koll i evenemangskalendern för att se när det är dags för nästa träff!

Scroll to Top