Uppmärksammad CETAkampanj i Göteborg

Göteborgsaktivister inom Jordens Vänner har satt upp informationstavlor om CETA och TTIPavtalen i Göteborg. Detta uppmärksammades av tidningen ETC. En vanlig kritik, eller snarare ett enkelt sätt att avfärda berättigad kritik är att hävda att vi som värnar miljö och solidaritet skulle vara emot handel. Så är det ju inte, det vi är emot är inte marknaden utan exploaterande kapitalism utan gränser.
“– EU har ju fått mycket kritik och när de har undersökt vad folk tycker så är det tydligt att stora delar av befolkningen är emot. De har inte kunnat hitta stöd där, medan företagslobbyister försvarar avtalet. Om man ser till den politiska eliten i samhället så är det en tydlig skiljelinje, det är en tydlig klasslinje i detta, säger Fredrik Persson som själv jobbar som brevbärare till vardags.
Utöver föreläsningen med Rikard Allvin har utställningar ställts upp på Järntorget och Drottningtorget.
– Ofta pratar ledande politiker, som Sveriges EU-minister Ann Linde, om att det är ett progressivt avtal som garanterar länders rätt att reglera kapitel om arbetsrätt och miljö och sådana saker. Men de aspekterna av avtalet är inte tvingande på något sätt. Det är bara frivilligt och uppmaningar som väger väldigt lätt jämfört med vad investerarna får – de kan kräva kompensation för åtgärder som begränsar deras vinster. Visst kan vi få genomföra en lagstiftning, men vi får betala väldigt dyrt för det, säger han.”
Läs hela artikeln “Pålästa gräsrötter kampanjar mot den ekonomiska eliten” i ETC

Scroll to Top