Uranvapen kan ha använts mot Gaza

Gaza kan ha bombats med radioaktiv ammunition
Ammunition som sprider radioaktivitet när den exploderar är vida spridd över världen. Nu visar nytagna prover att israeliska armén kan ha använt ammunition innehållande uran även vid bombningarna av Gaza i januari. På en plats som varit skådeplats för urankrig kommer missbildningar bland nyfödda och stigande cancertal som ett brev på posten.
Publicerad i Miljötidningen 2/2009
Chris Busby från Storbritannien är professor i kemisk fysik. Han har ägnat 20 år av sitt liv åt att undersöka och informera om riskerna med lågdosstrålning. Busby  har varit på plats och tagit prover på många platser där uranammunition använts: i Irak, på Balkan och i Libanon. Brittiska myndigheter vägrade ge honom tillstånd för att resa in i Gaza, men genom kontakter med Arab medical league lyckades han få ut ett ambulansfilter ur Gaza att ta prover på. Precis som han misstänkte innehöll filtret uran i form av U-235.
– Vi hade tidigare hittat U-235 i bombkratrar i Libanon. Jag misstänker att det handlar om ett helt nytt vapen, så vi ville undersöka om det fanns även i Gaza och det fanns det, berättar han när Miljötidningen  träffar honom under hans Sverigebesök i slutet av april.
Förhöjda halter
Ammunition av utarmat uran, DU-ammunition, har använts sedan Kuwaitkriget 1991. Men utarmat uran har fått dåligt rykte sedan mycket tyder på att det ligger bakom att Nato-soldater insjuknat i vad som kallas gulfkrigssyndromet. Om DU-ammunition, U-238, använts i ett område är relativt lätt att upptäcka. Naturligt förekommande uran är sammansatt av 0,7 procent U-235 och 99,3 procent U-238. Om halten U-238 är betydligt högre i ett krigsområde beror det på att DU-ammunition använts. Fynden i södra Libanon efter kriget mellan Israel och Hizbollah 2006 visade inte en ökad halt av U-238, vilket även FN konstaterat. Men när Chris Busby gjorde mätningar i bombkratrar och i ett ambulansfilter upptäckte han i stället en förhöjd halt av U-235. Chris Busby tror att det rör sig om en ny typ av vapen som innehåller U-238 som genom en kemisk process vid explosionstillfället delas till U-235. Vid en sådan delning uppstår en kraftig gammastrålning, som skulle kunna förklara de svårartade brännskador som drabbade en del invånare i Gaza under kriget, skador som fortsätter äta sig in i kroppen även efter en amputation.
Lugnet i biblioteket på Hotel Lord Nelson i Gamla stan står i kontrast till Chris Busbys upprördhet. Han har precis gett den medicinska tidskriften The Lancet en vecka på sig att ge svar om de ska publicera uppgifterna, annars kommer han att gå ut brett i media.
– De har väntat för länge nu. Jag sa till dem att det här är jävligt viktigt. Jag fick en e-post från redaktören som tyckte att jag var fientlig. Jag svarade henne att det stämmer, jag är fientlig, men det beror på att människor dör och kommer att fortsätta dö av det här, säger Chris Busby.
Effekterna av att sprida uranpartiklar i de torra ökenområdena i Mellanöstern är katastrofala. I södra Irak beräknas nära hälften av befolkningen komma att drabbas av cancer under sin livstid och antalet barn som föds med missbildningar är extremt stort. Chris Busby menar att uranammunition bara är toppen på ett isberg. Det är de ökade halterna av kemikalier och framför allt den ökade radioaktiviteten som ligger bakom den globala ökningen av cancer.
– Överallt där man lever med höga halter av uran omkring sig så dör människor i högre grad i cancer. Så ser det ut över hela klotet. Det finns en förklaring till varför någons mamma, eller faster, eller bror, eller hund, eller katt dog. Det är för att vi fyller den här världen med sån här skit, säger han och blänger under sin svarta basker.
De har hittat sin magiska kula
Chris Busby är utled på den trevlighetskultur som omger möten med strålskyddsmyndigheter, det Internationella atomenergiorganet IAEA och andra forskare. Han har stormat ut från möten med IAEA och kallat dem mördare. Därför sätter han inte stort hopp till olika internationella avtal om förbud mot DU-ammuniton och annan uranammunition.
– Du vet lika väl som jag att det finns en låtsasvärld och en verklig värld. I låtsasvärlden är alla fina människor och hjälps åt att stoppa de här vapnen. I den verkliga världen går de inte att stoppa med avtal. De har hittat sin magiska kula som slår igenom allt. Det görs till och med pistolammunition av uran nu.
Emil Schön


Fakta utarmat uran
Utarmat uran,  (DU, depleted uranium) är en restprodukt som uppstår när atomvapen och kärnkraftsbränsle tillverkas. Utarmat uran, U-238, är ungefär dubbelt så tungt som bly och är därför attraktivt för militären att använda till stridsvagnsammunition. När DU-ammunition träffar målet lösgörs stora mängder energi. Vid förbränningen uppstår uranoxid, mikroskopiska partiklar som sprids som kemiskt och radioaktivt damm över mycket stora områden. Under de första veckornas intensiva bombningar av Bagdad 2003 fyrfaldigades radioaktiviteten i atmosfären i Storbritannien. Vindarna blåste då från Irak i riktning mot Europa.
Partiklarna blir farliga när de hamnar i människans kropp genom inandningsluften. DU-ammunition användes första gången i stor skala i Kuwaitkriget 1991. Omkring en tredjedel av de amerikanska soldaterna som deltog i anfallet mot Irak har insjuknat i vad som kallats gulfkrigssyndromet. Många har dött.  De italienska soldater som drabbats av gulfkrigssyndromet fick skadestånd av sin regering i slutet av 2008. Det är också belagt att utarmat uran använts vid Natobombningar i Bosnien, Kosovo och Afghanistan.
Fakta Chris Busby
Christopher Busby är doktor i kemisk fysik och verksam som gästprofessor vid University of Ulster i Nordirland. Han är också gästforskare vid Julius Kuehn Institute, Braunschweig, Tyskland. Han anlitas regelbundet som expertvittne, i rättegångar och i tvister, av människor som fått strålskador. Ofta rör det sig om amerikanska veteraner från Kuwaitkriget. Han är också vetenskaplig sekreterare i European Commission on Radiation Risk, ECRR (www.euradcom.org).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top