USA stoppar nya kärnkraftlicenser tills avfallsfrågan är löst

USA:s kärnkraftsmyndighet NRC har beslutat att frysa alla beslut om nya tillstånd att bygga kärnkraftverk tills frågan, om hur det använda bränslet ska lagras, är löst. Eller åtminstone tills myndigheten kommit fram till ett förhållningssätt till avfallet.
 
Moln över Usa:s kärnkraftverk. Entergys båda reaktorer i indian Point norr om New York är näst i tur att få sina licenser för drift förnyade. Nu får de vänta. Foto Hope Abrams /flickr.com/creativecommons

Den 7 augusti röstade Nuclear Regulatory Commission, NRC, enhälligt för att vänta med att bevilja nya tillstånd för drift av kärnkraftverk. Bakom beslutet ligger ett domstolsutfall från Columbia i juni som slår fast att myndigheten inte analyserat miljökonsekvenserna tillräckligt av att kärnavfall fortsätter att produceras utan en slutgiltig förvaringslösning i sikte, rapporterar Greenwire.
Arbetet med licenserna fortsätter. Det är bara själva besluten som får vänta. En anläggning som nu kan få vänta på en förnyad licens är Entergy Corps kärnkraftverk i Indian Point norr om New York City. De två reaktorerna har licenser som löper ut 2013 respektive 2015.
Problem med avfallet
I USA idag lagras det använda kärnbränslet i bassänger vid kärnkraftverken, likt de vid Fukushima Dai-chi,  eller i torrförvar i anslutning till kärnkraftverken. Samtidigt har den amerikanska processen att få till ett permanent slutförvar för kärnavfall hamnat i ett låst läge. Den tidigare ”lösningen” Yucca Mountain är skrotad av Obama-administrationen och någon ny riktning är ännu inte utstakad. Samtidigt växer mängderna använt kärnbränsle vid USA:s många anläggningar (se Miljötidningen 5/2011).
NRC har tidigare antagit att ett slutförvar kommer att byggas inom 60 år. Det anser inte domstolen är realistiskt.
Sedan Fukushima-olyckan debatteras fram och tillbaka i USA hur man bäst kan öka säkerheten runt de växande radioaktiva avfallsbergen vid kärnkraftverken (se Miljötidningen 2/2012)
Emil Schön

twitter.com@Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top