USA:s kärnavfallsutredning presenterades

USA:s utredning om hur landet bör förvara sitt använda kärnbränsle presenterade sin slutrapport tidigare i år.  USA:s miljörörelse är kritisk mot att den förespråkar långa transporter och att det lutar åt att avfallet mellanlagras på ursprungsbefolkningens mark.
Publicerad i Miljötidningen 2/2012
Blue Ribbon Commission som utredningen kallas har bestått av representanter från akademi, industri och myndigheter. Den kommer fram till tre rekommnedationer.
– Den första rekommendationen är att slutförvaret måste bygga på frivillighet. Enligt rapporten har det varit framgångsrikt i Sverige, Finland, Ferankrike och Spanien.
– Den andra rekommendationen är att ansvaret ska ligga hos en ny oberoende organisation skild från energidepartementet och som enbart har i uppdrag att se till att ett slutförvar blir säkert.
– Den tredje rekommendationen rör en översyn av inbetalningarna och administrationen av det amerikanska systemet för finansiering av hanteringen av kärnavfall.
Organisationen Beyond Nuclear (se intervju Miljötidningen 5/2011) välkomnar att kommisionen avvisar kommersiell upparbetning av använt kärnbränsle, men är kritisk mot att den förespråkar att ett nytt centraliserat mellanlager skapas. Det medför mycket transporter till en förvaringsplats som ändå inte är mer än temporär och som man skriver: ”utifrån tidigare erfarenheter, sannolikt hamnar på ett indianreservat eller i ett område där fattiga färgade amerikaner bor”.
I stället förespråkar man att kärnavfallet tills vidare lämnas på plats vid kärnanläggningarna, men i nybyggda och förstärkat förvaringsenheter så kallad HOSS (Hardened on site storage). Beyond Nuclear, genom talespersonen Kevin Camps, menar också att det är en brist att kommissionen inte tar upp frågan om att kärnavfall fortsätter att produceras i USA, trots att en acceptabel slutförvaring inte existerar.
I USA finns för närvarande 65 000 ton använt kärnbränsle. Över 2 000 ton produceras varje år. I USA är det ett stort problem att bassängerna för använt kärnbränsle vid många kärnkraftverk är överfulla.
Det förvar som SKB AB vill bygga i Forsmark är tänkt att dimensioneras för 12.000 ton.
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top