Utdelning av Svenska Greenwashpriset under Almedalsveckan

Pressmeddelande 2014-06-09
Jordens Vänner delar för femte året i rad ut Svenska Greenwashpriset under Almedalsveckan. Priset går till en aktör som försöker skapa en grön image men istället sysslar med miljöfarlig eller mindre miljövänlig verksamhet.
Prisutdelningen inleds med ett seminarium kring greenwash och hur såväl nationella som internationella aktörer använder sig av falsk marknadsföring i miljösyfte.

De nominerade till Svenska Greenwashpriset 2014 är:

  1. Santa Maria och Findus, som hävdar att deras palmoljecertifiering RSPO är hållbart producerad, trots avsaknad av stöd för detta.
  2. EU och EU-kommissionen, som inte lever upp till sina löften att verka för att temperaturen inte ska öka med mer än max 2 grader.
  3. Trafikverket och Förbifart Stockholm, där Trafikverket uppger att Förbifart Stockholm kommer minska biltrafiken och ge färre köer, trots prognoser och bedömningar som visar på det motsatta.
  4. Vattenfall, som uppger att de ska leverera en hållbar produktion och distribution av energi och har ambitionen att vara ledande i övergången till minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt som deras satsningar på kolkraft ökar och vindkraft minskar.
  5. Ängelholms kommun, som har ansökt om att bli ekokommun samtidigt som de verkar för vägprojekt i naturområden.

Det är möjligt att rösta fram till kl. 14.00 den 1 juli på www.jordensvanner.se. Prisutdelningen sker kl. 15.30 den 1 juli i sal F23 på Uppsala universitet, Campus Gotland, Skeppsbron 24, Visby.
Kontakt
Sofia Hedström, Jordens Vänner, tel. 0727 – 23 80 42.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top