Utnyttja situationen med minusränta till stora offentliga investeringar för rättvis klimatomställning

Öppet brev till regeringen:
Bakgrund: Vi anser att det är nödvändigt att motverka klimatförändringarna genom en lång rad av åtgärder oberoende av om det är minusränta eller inte. Staten borde kunna ge ut de pengar som behövs eller åtminstone använda AP-fonderna för att lösa de allvarliga problem angående mänsklighetens framtid som vi står inför. Om man inte vill vara så radikal, så befinner vi oss nu i en mycket speciell situation: Vi har minusränta, vilket innebär ett extremt gynnsamt tillfälle för massiva investeringar. Dessutom har vi den omdiskuterade decemberöverenskommelsen, som innebär att allianspartierna lovat att släppa igenom regeringens budget. Det finns alltså inga som helst giltiga undanflykter för att inte budgetera och genomföra massiva offentliga investeringar för en rättvis klimatomställning.
Konsekvenser: Det handlar om att kunna se våra barnbarn i ögonen, att vi verkligen gör något som bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Det bidrar också till att massor av människor får meningsfulla arbeten och därmed bidrar det till att minska de problem med utanförskap, kriminalitet och rasism, som vi sett alltför mycket av. Det mandat regeringen fick i valet var att göra skillnad. Att väljarnas mandat inte var starkare berodde troligen på att man inte var säker på att det skulle bli en ny politik, bara för att det blev en ny regering. Det är först när människor tydligt märker i sin vardag att det blir ett bättre, rättvisare och miljövänligare samhälle som väljarnas förtroende kan bli starkt.
Vilka investeringar: Vi förordar verkligen inte stora offentliga investeringar i vad som helst. Det är viktigt att investeringarna bidrar till en rättvis klimatomställning. Det finns massor av investeringar, som skulle kunna bidra till klimatomställning och tillgodose människors behov. Det behövs gigantiska investeringar i järnvägsunderhåll, eftersom det nu är så eftersatt. För att det ska bli effektivt krävs att järnvägsunderhållet helt återtas i statlig regi med tillräckligt många fast anställda yrkesskickliga reparatörer. Det behövs också investeringar i fler spår på många ställen där man nu har en flaskhals i kapaciteten. Det kan t.ex. gälla fyrdubbla spår mellan Malmö och Lund, dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad. Det behövs investeringar i många fler tåg och driftsäkra sådana. Det behövs investeringar i godsterminaler med containerkranar och växlingslok på många stationer, så godstrafiken kan öka väsentligt. Det behövs omfattande investeringar i cykelbanor, så människor på ett tryggt sätt kan välja det överlägset mest miljövänliga färdsättet, inte bara i städer utan också på väldigt många ställen på landsbygden. Många behöver kunna cykla till en tågstation eller en busshållplats på landsbygden. Många skulle cykelpendla ett par mil, om det kan ske säkert. Cykelsemestrande kunde öka väsentligt. Det behövs investeringar i säkra cykelparkeringar, i små rastplatser vid milslånga cykelbanor.
Det behövs investeringar i renovering av gamla och byggande av nya bostäder, så vi får tillräckligt många billiga och energisnåla bostäder runt om i landet. Det behövs investeringar i ekologisk odling, förädling av livsmedel, skolor, vårdinrättningar, bibliotek, fritidsgårdar och annan service runt om i landet. Det ska kunna gå att bo och arbeta både på landsbygden, i småorter och i storstäders förorter. Det behövs investeringar i energisnål teknik, solceller på alla offentliga byggnader i lämpligt läge, vindkraftverk med lokalt hänsynstagande och biogasanläggningar för organiskt avfall.
Mer personal i skola, vård och omsorg behövs verkligen och skadar inte klimatet, men räknas till driftsbudget inte investeringar. Bristen på sjukhussängar är uppenbar, så det behövs omfattande investeringar för att kraftigt öka antalet vårdplatser. Det behövs också investeringar i fler ambulanser och färdtjänstfordon, så behövande kan få hjälp när det behövs.
Detta handlar inte om gigantiska skrytbyggen, utan massor av små investeringar. Tillsammans blir det ett mänskligt, miljövänligt samhälle, som blir något att verkligen vara stolt över.
 
Ovanstående uttalande antogs på Jordens Vänners årsmöte den 11-12 april 2015 i Uppsala.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top