Utskottet för hållbart skogsbruk

Utskottet för hållbart skogsbruk inom Jordens Vänner arbetar för att skogsbruket skall anpassas till mer hållbara och uthålliga skogsbruksmetoder.
 
 
 
 
 

Skogen är vår viktigaste förnyelsebara resurs och livsmiljö för ett stort antal hotade växt- och djurarter. I dags domineras skogsbruket av kalhyggesbruket som innebär allvarliga ingrepp i naturen. Jordens Vänner verkar för att ersätta denna metod med hyggesfritt skogsbruk med olikåldriga skogar med mer än ett trädslag för att skapa kontinuitet och mångfald i skogen.
Jordens vänner har fått markägare att starta en hyggesfri demoskog. I skogen hålls seminarium om fördelarnas med det hyggesfria skogsbruket. Deltagarna kan då själva få uppleva skillnaden mellan demoskogen, med dess stigar, träd och fåglar som kvittrar, och den knäpptysta kalhygget på vägen till demoskogen. Under årets Almedalsvecka höll Jordens Vänner ett välbesökt seminarium Makten över skogen – hyggesfritt skogsbruk möjligt i Sverige?
Läs mer: Svensk skog
Läs också om den pågående kalhuggningen av även tätortsnära och socialt viktiga skogsområden.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top