Uttalande: 'Brexit' visar på EU:s oförmåga att skapa ett gott liv åt alla

EU är inget fredsprojekt, varken ute i världen eller i medlemsländerna. Tvärtom så drivs en nyliberal agenda med ödesdigra konsekvenser, man spär på konflikt med Ryssland, och stöter ut människor på flykt. Folkomröstningen i Storbritannien måste ses som en känga åt makteliten i London och Bryssel, samtidigt som debatten där det funnits inslag av rasism visar att progressiva folkrörelser måste bli mycket starkare. En radikal rättvis omställning till samhällen med minskade klyftor utan rasism, inom gränsen för både biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser, både globalt och lokalt, behövs mer än någonsin, säger Jordens Vänner.
När avståndet till beslutsfattare minskar, som det kommer att göra nu i Storbritannien, ökar demokratin. Men samtidigt sätter det högre krav på rörelserna där; För att se till att landet går i rätt riktning krävs organisering och mobilisering. Den miljörörelse som finns i England inger hopp, med allt från protester mot fracking (utvinning av skiffergas), och samarbetet mellan gruvarbetare och miljörörelsen kring klimatjobb.
Ett utträde betyder också att Storbritanniens röst i EU politiken försvinner. Vi ser två tydliga motsatta konsekvenser: I klimatarbetet har de stått för en förhållandevis progressiv politik medan de har drivit en väldigt handelsvänlig, skadlig politik t ex vad gäller handelsavtalen TTIP och CETA.
En viktig fråga är dock hur EU kommer att hantera Britternas nej. Stoppar man huvudet i sanden, fortsätter med en avregleringspolitik, att göra välfärden och miljön till handelsvara, en politik som ökar klyftorna mellan stad och land, mellan arbetare och direktörer, mellan nyanlända och befintliga invånare? Kommer den förödande åtstramningspolitiken fortsätta istället för offentliga investeringar i en omställning av jordbruk, skogsbruk, industri, boende, energi och transporter som gynnar folkflertalet och framtida generationer?
En ändring till en mer inkluderande, jämlik, hållbar politik som gynnar människor istället för storföretag kräver en systemförändring, och det är svårt att se det hända inom EU. Då är det bättre att lägga ner projektet och bygga upp ett samarbete på helt andra grunder.

Scroll to Top