Uttalande: Solidaritet med Samerna

Idag demonstrerar samerna tillsammans med miljöaktiva mot gruvan i Gallok nära Jokkmokk. På samernas nationaldag igår skar den samiska konstnären Mimi Märak av sig håret framför kulturministern Alica Bah Kunke och lanserade Sami Manifesta 15, ett manifest för det samiska folkets rättigheter. Detta är bara två uttryck för en ökad kampvilja bland samerna.

Jordens Vänner uttrycker sin solidaritet med det samiska folket, Europas enda erkända ursprungsfolk som går i bräschen för värnandet om moder jord och som har utsatts för århundraden av förtryck. Vi stödjer samernas krav att Sverige ratificerar ILO 169, om ursprungsfolkens rättigheter som rätten till sin egen kultur, språk, markanvändning och självbestämmande.

Istället för den kortsiktiga exploateringen av naturen som pågår nu behöver vi en samhällsutveckling som är i samklang med naturen. Istället för att marknaden tar över allt fler områden av våra liv behöver vi ett samhälle baserat på omtanke och solidaritet. Miljökämpar, rättviseaktivister och ursprungsfolken kan samarbeta och inspireras av varandra. Låt oss agera för frihet, rättvisa och en bättre framtid!
Jordens Vänner samarbetar med samerna i frågor som motstånd mot den pågående gruvboomen, där många projekt påverkar rennäringen och naturen i Sapmi. Den 21-22 februari är vi arrangör till en gruvkonferens i Umeå där miljö- och sameperspektivet förenas. Vi har även samarbete med samebyar kring hyggesfritt skogsbruk – pilotprojekt kring hänglavsskog som är viktigt för renskötseln.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top