Vad händer med skogen?

Under Bokmässan hölls seminariet ”Vad händer med skogen?” där Stefan Ingvarsson var moderator. Pelle Svensson, medförfattare till boken ”Än lever skogen”, och Maciej Zalemba, författare av boken ”Skogen vi ärvde” diskuterade skogens betydelse.
 
 
 
 

 
– I det svenska skogsbeståndet har vi endast fem procents skyddad skog medan resten av världen i genomsnitt har tolv procent. Åker du förbi en skog idag ser du träden stå som lydiga soldater på rad. Idag är över 90 procent kommersiell skog, skog som odlas för produktion, säger Pelle Svensson.
Han fortsätter med att säga att andelen gammal skog, naturskog, är liten.
– Vi har idag cirka fem procent naturskog, skog som vuxit orörd sedan den senast brukades för cirka 150 år sedan och nu har fått tillbaka biologiska och ekologiska värden. Sedan finns det en halv procent urskog, skog som under en lång tid inte har brukats, säger Pelle Svensson.
Maciej Zalemba håller med om att tillgången på gammal skog, vildmark, är dålig i Sverige och säger:
– Hade Gustav Vasa kommit hit idag hade han inte känt igen sig. Dels eftersom det aldrig har vuxit så mycket skog i Sverige som idag, men också för att det är kallare och därmed mer granskog. Landskapet är radikalt förändrat och Sverige har under lång tid bekämpat lövskog och uppfört stora plantager där träd av samma sort och ålder står på rad.
Han fortsätter med att säga att den svenska skogsfloran är fattig. Trots att det idag finns mer skog i Sverige än tidigare är det biologiska mångfaldet i skogarna litet. Mycket beror på att skogen idag inte skyddas för naturvärdets skull. I dagens Sverige finns det inte några instrument för att skydda skogen för svampplockarnas, naturälskarnas och bärplockarnas skull. Skogen är endast en exportinkomst för Sverige och då ser den ut därefter, med kalhyggen och virkesåkrar.
– Sverige har världsrekordet i antalet enskilda ägare av skog. En skogsägare kan i princip hugga ner skogen som han vill. Det gör att skogsägare utan påföljd kan hugga ner skogen ända till sin markgräns för att få ut det maximala värdet av skogen vilket leder till stora, fula kalhyggen som följd.  Vi måste hjälpa de mindre skogsägarna genom att skjuta till pengar till deras skogsbruk och hindra att skogen enbart blir en produktionskälla.
Maciej Zalemba fortsätter med att säga att Skogsstyrelsen är direkt olämplig att bevara skogen då de endast är intresserade av produktionen.
– I Skogsstyrelsen finns inte en enda naturskyddare eller oberoende forskare. Skogsstyrelsen, Skogsmaffian, är sammansatt av personer som har gått i skolan tillsammans och nu håller varandra om ryggen.
Han anser att det behövs ett naturperspektiv när vi ser skogen. Signalarter är till för att signalera något och finns det då flera signalarter inom ett område måste det betyda att marken är skyddsvärd. Maciej anser att skogsindustrin har varit skyddad länge nog från miljökrav och att det inte finns någon framtid för massproduktion.
– Den skog som växer nu är inte konkurrenskraftig. Det är för dålig kvalité på den jämfört med kvalitén på skogen i andra länder. I Ryssland finns massvis med skog med bra kvalité som väntar. I Sverige kan vi inte konkurrera med den skogen.
Pelle Svensson anser att steget till att börja tänka i banor för naturturism istället för massproduktion inte borde vara långt.
– Naturturismen är starkt växande. Vi måste fundera på om all skog verkligen behövs, säger Pelle och håller sedan med Maciej om att kvalitén på den svenska skogen är för låg för att vara konkurrenskraftig:
– Skogsbruket borde inte fokusera på råvaruproduktion utan istället förädling av träet. Sedan vet vi inte vad som händer bakom kulisserna i skogsindustrin just nu och hur de planerar framtiden.
– I dagens läge är det ekonomin som driver skogsbruket. Aktiebolagen kräver avkastning och lönsamheten i skogen har börjat falla, säger Maciej Zalemba. Det är synd om de små skogsägarna vars skog inte längre är lika mycket värd, men kanske är det också bra för skogen då det nu krävs att man ser nya användningsområden för den.
 
Text och foto: Madeleine Sturelind

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top