Regnskogarna och dess befolkningar befinner sig under ett ständigt hot från exploatering och inkräktare. Genom att engagera och stödja Jordens Vänner regnskogsprojekt kan du skydda regnskogen och samtidigt stödja ursprungsbefolkningens rättigheter.

Lär dig mer om regnskogen och våra projekt
Jordens vänner ställer gärna upp med föredragshållare om regnskogsproblematiken och dess inverkan på ursprungsfolken och naturskyddet.  Är du intresserad så kontakta kansliet info@jordensvanner.se 031-12 18 08, för mer information. Jordens Vänner har även föreläsningen under publika evenemang som Almedalsveckan och Bok och Biblioteksmässan, information om dessa evenemang publiceras kontinuerligt på vår hemsida, Facebook och Twitter.

Vi har även en mindre utställning som heter Ekot från regnskogen – rättigheter och resurser i Sydamerika, som beskriver vårt arbete på plats i Brasilien.

Sök praktik i Ecuador eller Brasilien
Är du mellan 20 och 30 år, intresserad av miljö och internationella frågor kan du praktisera hos våra samarbetspartner Altropico i Ecuador eller Kanindé Brasilien.

Läs mer om praktikantprogrammet

Skydda regnskog
Genom att ge en gåva till Jordens Vänners arbete, bidrar du till vårt arbeta för att skydda regnskogen i Amazonas mot illegal avverkning och exploatering så att dess invånare kan bo kvar på sina traditionella områden.

Det är även meningsfull gåva vid till exempel födelsedagar, dop och bröllop. Du kan även beställa gåvobevis till ditt företag inför jul eller vid andra tillfällen. Exempelvis så har vi ett samarbete med Helsingborgs konserthus som adopterar regnskog till sina anställda och gästartister efter konserterna.

De gåvor som kommer in till Jordens Vänners regnskogsprojekt från privatpersoner och företag tiodubblas sedan genom att Sida bidrar med 9 kronor för varje krona Jordens Vänner samlar in. Detta genom att vi i Jordens Vänner beviljats projektstöd från Sida via Forum Syd.

Ditt stöd har bidragit till att:

  • Enorma ytor regnskog har skyddats från exploatering, och därmed bevarat unikt djur- och växtliv. Det innebär även ett klimatskydd.
  • Människor fått leva vidare i sin skog och sina reservat. Detta har skyddat dem mot övergrepp, sjukdomar och alltför svåra kulturchockar. Stödet har även bidragit till att isolerade folk fått leva vidare utan ofrivillig kontakt med omvärlden.
  • Folken i uru-eu-wau-waureservaten har fått bättre hälsa och bättre levnadsvillkor. Ekonomiska och ekologiskt hållbara försörjningaktiviteter är en viktig del i en långsiktig insats.
  • Respekt för miljö och ursprungsfolk inkluderas i högre grad i regelverk och politikers agendor, genom ett intensivt påverkansarbete.