Vad tycker du om trafiksituationen i Göteborg?

Ett viktigt perspektiv för Jordens Vänner är medborgarnas delaktighet i beslutsunderlag. Vi ber dig som boende i Göteborg att delta i vår enkätundersökning om trafiksituationen i staden. Detta görs som en del i framtagandet av en rapport kring den nuvarande trafikplaneringssituationen i Göteborg och hur denna kan förändras.

Jordens Vänner har under ett flertal år arbetat med projekt som fokuserar på kopplingen mellan jämställdhet och trafik. Utifrån de kunskaper vi byggt upp under åren vill vi nu ta ytterligare ett steg och fokusera på genusperspektivet i arbetet med trafikpolitiska planeringsfrågor.
https://www.surveymonkey.com/s/HVS5HLX

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top