Jordens Vänner arbetar med en rad olika frågor/kampanjer som på olika sätt är viktiga för att skapa ett hållbart, mänskligt och rättvist samhälle.

Det huvudsakliga arbetet bedrivs i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer.

Vi i Jordens Vänner bedriver projekt som Greenwash, Klimatinformatörerna och Regnskog. Vi anordnar även ett flertal aktiviteter och kampanjer under året. Detta ofta tillsammans med andra organisationer i olika nätverk.

Är du särskilt intresserad av ett ämne eller område? Klicka på länkarna ovan eller hör av dig till kansliet på 031-12 80 42 eller info@jordensvanner.se , så vidarebefordrar vi dig till respektive kontaktperson.