AkallaJordens Vänner arbetar för att producenter och konsumenter i samverkan ska återta makten över maten och jordbruket. Detta för att ställa om till bättre kvalité och mindre industrimat och ett hållbart jordbruk som lämnar jorden i bättre skick till kommande generationer i Sverige och världen. Jordens Vänner arbetar samlat med naturbruksfrågorna för att skapa ett förändringstryck som leder till en omställning bort från överexploatering och skada för lokalbefolkning och natur. Utöver skogsbruk och jordbruksfrågor arbetar också Jordens Vänner med fiske, gruvbrytning och naturbruksfrågorna i stort.

Mycket av den mat vi äter är framställd med ekonomisk vinst som mål och inte med människors och djurs bästa i åtanke. Följden blir användning av stora mängder kemikalier och konstgödsel. Men naturligtvis går det att påverka hur maten produceras.

Produktionen av livsmedel blir även alltmer storskalig, vilket förstör naturen och slår i global skala ut bönder som bedriver familjejordbruk. Jordbrukare för den lokala marknaden och lantarbetare i nord och syd får allt sämre villkor medan storproducenter gynnas. Inom fisket innebär den rådande modellen överfiskning i större delen av världen. Fiskar och valar dör ut eller decimeras och allt färre kan livnära sig som fiskare

Men att få rätt mat handlar inte bara om enskildas val i affären, det handlar också om krav som måste drivas gentemot EU och Världshandelsorganisationen WTO, där stora delar av matpolitiken som påverkar oss avgörs. Rätt mat är en rättighet och nödvändighet!

Vi anordnar de årliga Naturbrukskonferensen för att diskutera naturbruksfrågorna och de förändringar av politik, ekonomi och ekologi som är nödvändiga.

Vi har också en hemsida som heter www.mudimums.se där du kan läsa mer om arbetet med Mat Utan Djurindustri och Mat Utan Multinationella företag.