Välkomna på årsmöte 25-26 april

 

Välkomna på Jordens Vänners årsmöte 25-26 april!

I år kommer vi att hålla till på vårt nya kansli på Gyllenkrooksgatan 10 B i Göteborg. Alla medlemmar är välkomna och sista dag för att skicka in motioner är den 6 mars,  dessa mailas till  motioner@jordensvanner.se.

Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare
2. Fastställande av arbetsordning för årsmötet
3. Presentation av de närvarande
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av vilka lokalföreningar och regioner som riksföreningen ska vara indelad i samt anslutning av nya lokalföreningar
6. Mötets stadgeenliga utlysande
7. Dagordningen
8. Verksamhetsberättelsen med bokslut
9. Revisorernas berättelse
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Förslag från styrelsen
12. Förslag från medlemmar (motioner)
13. Verksamhetsplan och budget
14. Medlemsavgifter för nästa verksamhetsår, jämte den andel av medlemsavgifterna som ska föras över till avdelningar
15. Val av ordförande
16. Val av kassör och övriga styrelseledamöter
17. Val av ersättare
18. Val av revisorer och ersättare för dem
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Avslutning

Observera att praktisk information kring anmälan m.m. kommer att skickas ut vid senare tillfälle.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top