/Våra partners
Gemensam kamp med olika förutsättningar
Våra partnerorganisationer drivs av samma vision som vi - en hållbar och rättvis värld där alla har möjlighet att leva goda liv inom planetens gränser. Jordens Vänner är inte en biståndsorganisation. Vi och våra partners för en gemensam kamp, med olika förutsättningar.
Våra partners

Vi tror att lösningarna på de globala kriser vi upplever redan finns. De hittas i perspektiv och levnadssätt hos de många grupper som lever och försörjer sig på jorden utan att förstöra den. På grund av institutionaliserad ojämlikhet, rasism och koloniala strukturer ges de många gånger ändå inte utrymme i den politiska debatten. 

Jordens Vänner driver inga egna projekt utanför Sverige. Istället samarbetar vi med partners som delar vår vision och värdegrund, men som har lokala kunskaper och erfarenheter som vi saknar. Från vår privilegierade position ser vi det som vår skyldighet att lyfta deras röster och bidra ekonomiskt, men det är våra partners som bäst avgör hur medlen ska användas och projekten genomföras. 

Våra partnerorganisationer finns i Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala och Mocambique.

Med ditt bidrag kan våra partners: 

  • Bevara Amazonas regnskog. 
  • Bidra till lokal organisering och omställning till hållbara, rättvisa jordbruk.
  • Erbjuda juridiskt stöd och skydd åt miljö- och människorättsförsvarare som lever under hot och förtryck. 
  • Genomföra påverkansarbete, driva internationella kampanjer, folkbilda och kämpa för inkludera och engagera fler i kampen för klimaträttvisa.  

Så arbetar Jordens Vänners 

Jordens Vänners verksamhet vilar på idén att lokala problem är symtom på globala strukturer och att dessa strukturer inte kan förändras utan att lyfta erfarenheter och lösningar som kommer ur lokal gräsrotsaktivism. Ett socialt och ekologiskt rättvist samhälle är inte möjligt så länge det finns människor som exkluderas från processen. Utmaningarna som mänskligheten står inför kräver en förändring av sociala, ekonomiska och politiska system. Den förändringen är inte möjlig utan samarbete över gränser. 

Våra mål: 

  • Sprida kunskap.
  • Öka global solidaritet och ansvarskänsla.
  • Visa kopplingen mellan det som händer i Sverige, globala orättvisor och klimatfrågan.
  • Stötta våra partners ekonomiskt. 
  • Från vår privilegierade position arbeta för att lyfta deras röster. 

Friends of the Earth – nätverk med kraft att påverka

Det nuvarande politiska och ekonomiska systemet med ett ständigt ökande behov av naturresurser leder till landgrabbing och exploatering. Genom att vara del av nätverket Friends of the Earth med medlemsorganisationer världen över har vi möjlighet att snabbt mobilisera stöd för utsatta grupper utifrån deras behov och gemensamt kämpa mot de transnationella företag och stater som hotar deras marker och rättigheter.