Varning för klimatskred

En tidslinje är alltid intressant och när den sträcker sig så långt bak i tiden som till de första spåren av liv på jorden, cirka 3,8 miljarder år sedan, och slutar med den epok vi befinner oss i, holocen, som varat i 12 000 år, så slås man av hur ynkligt liten del av jordens totala existens vi människor har verkat här, ynka fyra miljoner år. Och ändå har vi hunnit sätta sådana spår på jorden som fått, och får, ödesdigra konsekvenser för vår överlevnad.
 
Recension: Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent, Andreas Malm, Atlas, 2007
Med dessa spår inleder Andreas Malm sin bok, med den långa titeln ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent”. Och tidslinjen finns på sidorna före förordet och redan där anar man att den här boken bjuder på en resa genom naturvetenskapliga fenomen och beskrivningar av jordens uppkomst och livets tillblivelse.
Allt liv började med blågrönalgen, den som ibland sommartid täcker stora delar av Östersjön och hotar livet i sjön samt gör badvattnet otjänligt för bad. Eller egentligen började livet på jorden med en liten bakterie, men den tålde inte syre så den försvann.
Sedan berättar Andreas Malm kolets historia. Han berättar hur olja bildas av planktonrester i havet och vidare om cartensiansk ontologi, darwinism och flera andra stora tänkares teorier om livet lyfts fram. Och sedan motbevisar han reduktionismen, vi måste helt enkelt förstå biosfären i sin helhet. Mycket är krångligt och svårtolkat i hans redogörelser, men kanske poesi för en naturvetare.
Boken handlar om själva grunderna, förklarar i detalj hur det är möjligt att Antarktis is smälter, varför permafrosten i Sibirien börjat tina, och därmed orsakar gigantiska utsläpp av växthusgaser. Vi får olika naturkatastrofers innehållsförteckning. Och det går inte att värja sig, vi får en förståelse som gör att vi måste tänka om. Måste. Ungefär som att ett paradigmskifte är i antågande: med denna nya kunskap (för forskarna är numera överens, menar Andreas Malm) måste vi handla annorlunda än vi gör idag, för annars sätter vi spår på jorden som orsakar vår egen undergång. Och därmed är festen slut.
Finns det hopp? Enligt Andreas Malm om vi lyssnar till forskarna. Forskningsfronten är våra ögon, för att citera honom. Och gör vi något nu kan vi stoppa jordens uppvärmning med tillräckligt många grader för att vi ska kunna leva vidare. Det här är en lärobok för den som vill veta exakt hur vår livsstil påverkar klimatet. Och den borde läsas av alla.
Kia Kinnunen

Twitter.com/Miljotidningen

 
 

1 reaktion på ”Varning för klimatskred”

  1. Pingback: Radikalt klimatlarm | Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top