Våra frågor
Jordens Vänner utmanar den nuvarande globala ekonomiska modellen och arbetar för miljömässigt hållbara och socialt rättvisa samhällen. Genom folkbildning, opinionsbildning och aktivism kämpar vi för ett nytt ekonomiskt och juridiskt system där människor och miljö sätts framför företags ekonomiska vinster.
Våra frågor

Vi tror inte på idén att utveckling och välstånd måste eller kan grundas på ständig ekonomisk tillväxt. Därför står vi upp emot de som vill göra naturen och välfärden till handelsvaror och agerar – lokalt, nationellt och internationellt. Klicka dig vidare för att läsa mer om våra frågor.

Tillsammans för förändring

En av våra viktigaste metoder för att åstadkomma hållbar förändring är att koppla samman lokala och internationella gräsrotsrörelser, lokalsamhällen, ursprungsfolk och bonderörelser. Genom att arbeta tillsammans kan vi inspirera, stärka och komplettera varandra till att skapa de lösningar som krävs för att leva hållbart på jorden.