Omställning av samhällen kräver ökat demokratiskt inflytande och deltagande i politiska och ekonomiska beslut. En viktig demokratiaspekt är även att marknaden inte ska styra över allmänningar såsom välfärden eller vatten och andra naturresurser.

I Sverige har viktiga samhällsfunktioner som el, post, telekom och tågtrafik avreglerats och drivs inte längre utifrån välfärdsmål, i stället är det vinstintresset som råder. I hela världen pågår det en privatiseringsvåg där mycket som är av allmänt intresse privatiseras. Naturresurser är inget undantag. Stora arealer med skog säljs ut, växters genetiska kod patenteras, lokala vattensystem hanteras av multinationella företag. Det finns även företag som vill profitera på människors miljöengagemang och satsa på en grön image men som samtidigt inte tar ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad Greenwash.

Att arbete både för miljön, demokrati och solidaritet är något som genomsyrar hela Jordens Vänners verksamhet. Till exempel vet vi att nyckeln till att skydda regnskogen från skövling är att parallellt arbeta för ursprungsfolkens möjligheter att kräva sina mänskliga rättigheter tillbaka, oavsett kön eller etnicitet.