VindkraftÖkad intensitet hos orkanerna, fler och värre översvämningar, stigande havsnivåer, svårare villkor för jordbruket, större brist på rent vatten och större utbredning av sjukdomar som malaria. Det är några av de konsekvenser som en högre temperatur troligtvis för med sig. Vissa av dessa förändringar går att se redan idag! Den industrialiserade delen av världen står för fyra femtedelar av alla utsläpp av växthusgaser, men det är utvecklingsländerna som drabbas värst.

Jordens Vänner kräver klimaträttvisa för alla på jorden, men framför allt för folk i fattiga länder som historiskt sett inte har bidragit till utsläpp av växthusgaser men som drabbas hårt av klimatförändringarna som redan är här. Vi verkar för att förena rättvist miljöutrymme och ekologisk skuld, det vill säga att samtidigt verka för en rättvis fördelning av jordens resurser och utvecklingsmöjligheter för länder i Syd. Rika länder som Sverige måste ställa om, och Sveriges utsläpp måste minska.

Du kan  bidra till vårt klimatarbete genom att engagera dig i vårt klimatutskott. Jordens Vänners klimatinformatörer besöker skolor och informerar om klimaträttvisa och inspirerar till lokalt arbete.

Jordens Vänner arbetar samtidigt för en omställning av energisystemet från kärnkraft och fossila bränslen till förnybar energi. Våra övergripande mål är att Sveriges energiförsörjning senast 2030 till hundra procent är baserat på förnyelsebara energikällor och att Sveriges energianvändning har minskat med två tredjedelar jämfört med 2010. Samtidigt som vi i Sverige skapar förutsättningar för att alla i världen får sina grundläggande energibehov tillfredsställda med förnyelsebar energi.

Detta genom att bevaka och trycka på så att kärnkraftsavvecklingen fortsätter samt att synliggöra och förhindra de ohållbara planer som kärnkraftsindustrin har på att lagra giftigt atomavfall i grundvattenförande urberg. Vi arbetar även emot planerna på en ny generation kärnkraftsreaktorer världen över, inte minst projekteringen av en forskningsreaktor om transmutation utanför Lund. Vi sprider kunskap om och kräva satsningar på förnyelsebar energiteknik samt energieffektiviseringen. Tekniken finns men rättvisa spelregler saknas. Vi är i det arbetet medlemsorganisation och grundare av MILKAS Miljörörelsen kärnavfallssekretariat.

Läs mer om klimat
Jordens Vänners klimatinformatörer

Sex myter om klimatet

Kontakt
För mer information om klimatfrågor kontakta klimatutskottet på mail klimat(a)jordensvanner.se
För mer information om energifrågor kontakta energiutskottet på mail energi(a)jordensvanner.se