Mobiliseringsgruppen

Brinner du för klimaträttvisa och vill få fler att engagera sig i klimatrörelsen? Är du social och duktig på att möta människor? Vill du åka på evenemang, värva nya medlemmar och vara med och ordna kampanjer? Gå med i Mobiliseringsgruppen!

Vi söker dig som: brinner för klimaträttvisa, är duktig på att möta människor, är medlem i Jordens Vänner, är mellan 18-32 år gammal, kan ta dig till kansliet i Göteborg för möten, vill engagera andra in i klimatrörelsen.

Bakgrund: I dagsläget är intresset för klimatfrågan rekordstort och allt fler vill engagera sig i miljörörelsen. Rörelsens utmaning ligger i att erbjuda former för engagemang med låga trösklar där det finns möjlighet till faktisk politisk påverkan. Jordens Vänner har 50 års erfarenhet i bagaget och tack vare sin kanslianställda personal, styrelse och lokalgrupper en unik position inom klimatrörelsen. Vi besöker varje år mängder av evenemang, mässor och festivaler där vi träffar människor som vill engagera sig för klimatet men inte vet hur de ska göra. Det är de människorna vi vill fånga upp.

Uppgift: Mobiliseringsgruppens syfte är att genom ’face to face’-baserade metoder engagera nya medlemmar inom organisationen. I praktiken betyder detta att du som mobiliserare kommer att delta på diverse event, från festivaler till mässor och seminarium, där klimatintresserade personer kan tänkas delta. Målet är att genom allt från samtal och workshops till deltagande konst, vandringar och performans försöka engagera besökarna så att de väljer att bli medlemmar i organisationen. Målgruppen är främst personer som är oroliga över klimatförändringarna och känner att de vill göra något, men som ännu inte har tagit steget och faktiskt engagerat sig. Som första steg erbjuds medlemskap i Jordens Vänner som sedan följs upp av engagemangsträffar där deltagarna får hjälp att gå med i befintliga aktivistgrupper eller starta upp helt nya grupper utifrån deras intressen. Gruppens uppgift blir helt enkelt både att värva nya medlemmar och att engagera dem på olika sätt.

Vi erbjuder: Utöver möjligheten att få fler engagerade i klimatfrågan är mobiliseringsgruppen en fantastisk möjlighet att lära sig mer om utåtriktat arbete och att få möta andra klimatengagerade. Du har stor möjlighet att själv påverka gruppens arbete. Mobiliseringsgruppen kommer att ha en platt struktur och beslut fattas gemensamt av medlemmarna. Som medlem i Mobiliseringsgruppen är du välkommen att engagera dig i allt från att ta fram material och kampanjer till att planera Jordens Vänners utåtriktade aktiviteter. Du får arvode för ditt deltagande i utåtriktade aktiviteter och Jordens Vänner står för alla gruppens kostnader i form av material, inträden, resor, boende och mat.

Intresserad? Skicka ett mail till sebastian.mellgren@jordensvanner.se  med en kort presentation av dig själv. Antal platser är begränsade ochett urval kommer att göras baserat på tidigare erfarenheter och personlig lämplighet.

 

Dela gärna vår kamp!