Vårt arbete

Jordens Vänner är en aktiv folkrörelse och arbetar på flera nivåer, både i Sverige och internationellt. Vårt arbete innebär framför allt påverkansarbete på politiker och påverkansarbete genom olika aktivismformer tillsammans med människor i det civila samhället. Arbetet bedrivs genom folkbildning såsom informatörsverksamhet, aktivism och demonstrationer, och erbjuder de som deltar stor gemenskap.

Jordens Vänners arbete bedrivs huvudsakligen i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer. Jordens Vänner har även lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet som anordnar lokala aktiviteter och deltar i nationella kampanjer.

Vi i Jordens Vänner bedriver projekt såsom Svenska Greenwashpriset, Klimatinformatörerna och skyddandet av Regnskogen i Latinamerika. Vi anordnar även ett flertal aktiviteter och kampanjer under året. Detta ofta tillsammans med andra organisationer i olika nätverk.

Vår mission är att:

  • Kollektivt säkerställa miljö och social rättvisa, mänsklig värdighet och respekt för mänskliga rättigheter och folks rättigheter för att säkra hållbara samhällen.
  • Att stoppa miljöförstöring och utarmning av naturresurser, uppmuntra jordens ekologiska och kulturella mångfald och säkra en hållbar försörjning.
  • Att säkra inhemska befolkningars lokala samhällen och bemyndiga kvinnor och andra utsatta grupper för att säkerställa allmänhetens deltagande i beslutsfattandet.
  • Att  genom kreativa tillvägagångssätt och lösningar få till en transformation i samhället som leder till hållbarhet och jämlikhet mellan och inom samhällen.
  • Att engagera sig i livliga kampanjer, öka medvetenheten, mobilisera människor och bygga allianser mellan olika rörelser, koppla samman gräsrotsnivåer, nationella och globala kamper.
  • Att inspirera varandra och att utnyttja, stärka och komplettera varandras kapacitet
  • Att leva den förändring vi vill se och samarbeta i solidaritet.

 

Är du särskilt intresserad av ett ämne eller område? Klicka på länkarna ovan eller hör av dig till kansliet på 031-12 18 08 eller info@jordensvanner.se , så vidarebefordrar vi dig till respektive kontaktperson.

Scroll to Top