Vårt arbete

Our vision is of a peaceful and sustainable world based on societies living in harmony with nature. We envision a society of interdependent people living in dignity, wholeness and fulfilment in which equity and human and peoples’ rights are realised. This will be a society built upon peoples’ sovereignty and participation. It will be founded on social, economic, gender and environmental justice and be free from all forms of domination and exploitation, such as neoliberalism, corporate globalisation, neo-colonialism and militarism.

We believe that our children’s future will be better because of what we do.

Friends of the Earth International

Klimatet - en rättvisefråga

Vi kan inte prata om klimatfrågan utan att prata om sociala orättvisor. Ojämlikhet, rasism och kolonialism utgör grundstenar för det orättvisa och ekologiskt ohållbara system vi lever i.

Den stora majoriteten av de som förstör klimatet bor inte på de platser som drabbas värst. Både individers klimatutsläpp och förmåga att anpassa sig till en varmare värld ökar med inkomst. Det betyder att de grupper som släpper ut mest är de som drabbas minst av klimatförändringarna. Det gäller både globalt och lokalt. Samtidigt är det ofta de som lever mest ohållbart som ges störst utrymme i klimatdebatten.

Allt vårt arbete genomsyras av idén att makt och resurser behöver omfördelas så att de som släpper ut minst och drabbas hårdast av orättvisor får större inflytande över sina liv. Läs mer om våra sakfrågor under respektive rubrik.

Vårt mål är att vara ett hem för aktivister. Vi är många. Vi är olika. Och vi tror att det är tillsammans som vi kan åstadkomma klimaträttvisa på riktigt. För att människor ska få makt över sina liv och möjlighet att göra sina röster hörda. För levande skogar. För hållbara jordbruk. För städer som där människor kan mötas. För en landsbygd där människor kan leva. För rättvisa och hållbara trafiksystem. För en värld där människor har rättigheter, och företag har skyldigheter. För jämställdhet och jämlikhet. För vår gemensamma framtid.

Vår mission:

  • Kollektivt säkerställa miljö och social rättvisa, mänsklig värdighet och respekt för mänskliga rättigheter och folks rättigheter för att säkra hållbara samhällen.
  • Att stoppa miljöförstöring och utarmning av naturresurser, uppmuntra jordens ekologiska och kulturella mångfald och säkra en hållbar försörjning.
  • Att säkra inhemska befolkningars lokala samhällen och bemyndiga kvinnor och andra utsatta grupper för att säkerställa allmänhetens deltagande i beslutsfattandet.
  • Att genom kreativa tillvägagångssätt och lösningar få till en transformation i samhället som leder till hållbarhet och jämlikhet mellan och inom samhällen.
  • Att engagera sig i livliga kampanjer, öka medvetenheten, mobilisera människor och bygga allianser mellan olika rörelser, koppla samman gräsrotsnivåer, nationella och globala kamper.
  • Att inspirera andra och att utnyttja, stärka och komplettera varandras kapacitet
  • Att leva den förändring vi vill se och samarbeta i solidaritet.
C236C3AE-9AE2-4C70-A8F1-D03535B54AEE
Scroll to Top