En seri(e)ös väg till klimaträttvisa

Hur hänger normer om genus och maskuliniteter ihop med hur vi behandlar vår planet? Hur kommer det sig att vi inte når våra miljömål trots att forskningen är enig? Och vad har egentligen forskning om Arnold Schwarzenegger med allt detta att göra?

Med stöd från Jämställdhetsmyndigheten arbetar Jordens Vänner tillsammans med organisationen MÄN för att synliggöra kopplingen mellan destruktiva maskulinitetsnormer och klimatfrågan. Under våren 2021 bjuder vi in organisationer, skolor och företag att delta av våra workshops på ämnet. Under workshoparna arbetar vi framför allt med strategier på hur vi tillsammans vända utvecklingen och finna lösningen i nya normer och former av maskuliniteter.

Läs mer om våra workshops här och boka genom att maila workshop@jordensvanner.se.

Seriealbumet

I mars 2021 publicerade vi tillsammans med serietecknaren Karolina Bång ett seriealbum om just maskuliniteter, genus och klimat.

Du kan läsa hela albumet här:

seriealbum_e-tidning

Scroll to Top