Svenska Greenwashpriset 2014 Vattenfall

Vattenfall nominerades till 2014 års Greenwashpris därför att bolaget driver kolkraftsanläggningar och planerar att satsa ytterligare på kolkraft och konsekvent minskar sina planerade vindkraftssatsningar, vilket också ökar de redan stora utsläppen betydligt. Detta samtidigt som bolaget uppger sig sträva efter att leverera en hållbar produktion och distribution av energi, samt vara ledande i energiövergången som bidrar till ett minskat utsläpp av koldioxid.
Vattenfall driver flera enorma kolkraftanläggningar och utsläppen som företaget orsakar under ett år är nästan dubbelt så stora som de koldioxidutsläpp hela Sverige släpper ut. Bolaget vill nu anlägga fem nya brunkolgruvor i Lausitz- regionen i östra Tyskland, vilket kommer medföra ökade koldioxidutsläpp samt ha negativ inverkan på såväl människorna som naturområden i regionen.
Dessa satsningar tyder inte på att Vattenfall har några som helst planer på att minska sin kolkraft utan istället vill säkra kolkraftproduktionen i flera decennier. Det beräknas att mer än 700 miljoner ton brunkol ska utvinnas ur de nya gruvorna för att tillgodose Vattenfalls kolkraftverk med bränsle fram till 2050.
Denna utveckling går emot statens direktiv om att Vattenfall ska leda omställningen till hållbar energiproduktion. Vidare finns inget gehör för de krisbesked som FN:s klimatpanel levererar. En nedläggning av Vattenfalls alla kolgruvor och kolkraftverk skulle i hög grad ha en positiv inverkan på Europas klimatpåverkan. Istället finns risken att Vattenfall enligt miljöorganisationen Greenpeace släpper ut ytterligare 1,2 miljarder ton koldioxid om det svenska statliga bolaget tillåts öppna sina planerade brunkolsgruvor i Tyskland.

Vattenfall hävdar att de ska leverera en hållbar produktion och distribution av energi och att de har ambition att vara ledande i övergången med minskade koldioxidutsläpp. De har visserligen ett mål att sänka utsläppen till 2020 fast målet är ändå en bra bit över Sveriges totala utsläpp. Två av Vattenfalls brunkolseldade kraftverk i Tyskland tillhör Europas tio största koldioxidbovar som släpper ut mer koldioxid än hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Vattenfall planerar även att öppna nya kolkraftgruvor som gör att de kan fortsätta använda sina brunkolkraftverk fram till 2050. Kolen från dessa gruvor kan generera hela 1,2 miljarder ton koldioxid, ungefär 24 gånger Sveriges årliga utsläpp. Dessa uppgifter talar emot bolagets egen hemsida där det statueras att ”Miljöhänsyn alltid har hög prioritet på Vattenfall”.

Vattenfall har i sin nya investeringsplan valt att nästan halvera satsningarna på vindkraftverk och samtidigt behålla ungefär samma nivå för investeringar på övriga områden vatten-, kol- och kärnkraftverk. Vilket även gör att satsningar på vindkraft i den nya planen enbart är en tredjedel så stora som satsningar på vatten-, kol- och kärnkraftverk. Orsaken till de minskade satsningarna är deras tidigare stora misslyckade satsningar på fossilkraft och kärnkraft. Detta samtidigt som de i sin tidigare investeringsperiod satsade dubbelt så mycket på fossilkraft som på vindkraft.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top