Veckans krönika: Urbergsgruppen

”Som väckarklockor ringer vi, meddelar att det är dags att vakna.”
Veckans krönika skrivs av Lisa Wanneby från Urbergsgruppen.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det måste vara kärleken till livet som gjorde att så många människor samlades på ett hygge inne i Ojnareskogen lördagen den 1:a september förra året. Där fanns tonåringar, barnfamiljer och pensionärer, hundar, musiker och fastkedjade aktivister. Vi ville uppmärksamma allmänheten om vad som sker i vårt land med skyddsvärd natur och vatten och avverkningen stoppades.
Samma dag som domen mot Nordkalk meddelades förra sommaren bildades föreningen Urbergsgruppen i Visby. Föreningen har som syfte att arbeta för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan.Föreningen har särskilt fokus på Urskog, Urvatten, Urfolk och Ursprung kopplat till ett aktivt bevarande av själva marken – urberget. Föreningen ska verka för naturens och lokalbefolkningens rätt att behålla och skydda sina långsiktiga livsförutsättningar (mark, vatten, natur och kultur) nu och för framtiden.
Det är spännande att vara en del av denna förening. Just nu växer engagemanget, särskilt i Jokkmokk där Urbergsgruppen Jokkmokk bildats och där man bland annat deltagit i demonstrationer under Jokkmokks marknad. Urbergsgruppen har även närvarat vid Näringsdepartementets dialogmöten och skrivit yttrande till den svenska mineralstrategin som strax ska presenteras av den svenska regeringen.
Urbergsgruppen är en del av den folkrörelse som håller på att växa fram i Sverige. Som väckarklockor ringer vi, meddelar att det är dags att vakna. Vakna till ett Sverige som har förändrats. I förhoppningen om kortsiktiga ekonomiska vinster görs gruvsatsningar, men med ödesdigra konsekvenser för djur, natur och människa om vi inte reagerar och agerar. Dagens gruvsatsningar hotar mark, vatten och människans möjlighet att leva och verka i gruvområdena på längre sikt.
För vad ska man leva av när gruvan är uppbruten och klar? Vilken välfärd erbjuder vi kommande generationer och utvecklingsmöjligheter för näringar som är beroende av just natur för att kunna existera? Vilket vatten och vattenkvalité? Kommer det vara möjligt att stoppa kåsan i en fjällbäck och dricka klart och rent vatten?
Urbergsgruppen menar att lagstiftningen kan komma att förändras negativt för bevarandeintresset och för riksintressen; gruvbranschensföreträdare vill sen enklare och tidsförkortande processer. Vi ser också risker med det egenkontrollssystem som gruvbolagen själva ska stå för samt framtida försämringar i miljöbalken och minerallagen.
Vi kan inte bara se kortsiktigt på vår generations behov av mineraler, det är inte bara vi, här och nu, utan de, där och sedan. Vår generation har ansvar att tillförsäkra våra kommande generationers välfärd, rent vatten och fast mark. Därför måste vi agera, det gör vi genom att skriva debattartiklar, överklaga Bergsstatens beslut, manifestera, påverka politiker, lagstiftning och sluta oss samman i nätverk och föreningar.
Vi börjar bli många väckarklockor, vi är olika och agerar på många olika sätt. Det är bra och berikande. Ju fler vi är och ju mer olika vi är öppnar vi för att fler engagerar sig i hur vi ska använda våra mineraler, nu och i framtiden. Det gäller vår framtid, både människans och planetens.
När jag skriver detta befinner sig Urbergsgruppens ”Carta Gaia”, ett vackert renskinn med samiska symboler och en bildstenssymbol från Gotland, någonstans i Ecuador. Carmen Blanco Valer representerar Urbergsgruppen och tar med sig Carta Gaia när hon möter människor som har kämpat och kämpar för sina marker och sina rättigheter. Ett fantastiskt initativ!
I kampen mot kortsiktiga intressen bildar vi en väv av människor som kopplas samman, i vårt land, i Norden, Europa och världen. Kombinationen hjärta och hjärna, det vill säga kärleken och omsorgen om våra hemtrakter, våra berg och vatten, samtidigt som vi har sakargument och fakta bakom våra ståndpunkter gör att vi är en kraft att räkna med. Det är dags att ta oss på allvar. Rejält.
Text: Lisa Wanneby, Urbergsgruppen
Vill du också få din krönika publicerad? Klicka här!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top