Vem bestämmer över trafiken? Läs Jordens Vänners trafikskrift

Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka. Trots det är det få av oss som är involverade i trafikplaneringen och många upplever att de är långt ifrån beslutsprocessen.
I denna skrift presenteras en diskussion om deltagandeprocesser. Vilka utmaningar finns det med medborgardialog idag och hur ser lösningarna ut? Skriften är även tänkt att fungera som ett verktyg i sig själv för att uppnå större delaktighet och engagemang, särskilt bland grupper som ofta är underrepresenterade i planeringsprocessen såsom människor från socioekonomiskt utsatta områden.
Ladda ner “Vem bestämmer över trafiken?” som PDF här.
Du kan också höra av dig till info(@)jordensvanner.se om du vill ha skriften skickad hem till dig. Vi tar inget betalt för skriften, men vid beställning av större volymer kan kostnad för porto debiteras.

Scroll to Top