Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 6: Överkonsumtion

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.*

Graphic: NOAH

 

 

 

#6 En kost baserad på överkonsumtion

EU:s ekologiska fotavtryck är ett mått på den landareal som används inom och utanför EU för att producera det som konsumeras i EU. Globalt sett finns det 1,7 hektar tillgängligt per person, men EU:s fotavtryck är 2,5 hektar per person. De främsta orsakerna till markanvändningen är konsumtion och produktion av foder till animalisk produktion, animaliska produkter, bränsle till jordbruksmaskiner och biomassa till energi. Detta är en form av indirekt landgrabbing eftersom mark ”importeras” genom europeisk konsumtion och det skadar andra länders matsuveränitet.51 Den animaliska konsumtionen i EU står för mer än 70 % av EU:s ekologiska fotavtryck.52

Ändrad kost och förväntningar

Ekonomisk tillväxt och ökat välstånd är några källor till ökad markanvändning eftersom det leder till nya och mer resurskrävande konsumtionsmönster som exempelvis stor andel animaliska produkter, produkter som inte är i säsong och har transporterats långt och bearbetade produkter. Många europeiska konsumenter köper sin mat hos stora matvarukedjor och har ingen kontakt med produktionen och distributionen av matvarorna. På så sätt blir utseende och pris avgörande för vad konsumenterna väljer att köpa.

Den genomsnittliga köttkonsumtionen i världen är 43 kg per person och år, i Europa är den 80.53 Genom vår stora konsumtion av animaliska produkter, den tillhörande foderproduktionen och bearbetningen av livsmedel leder våra kostvanor till oproportionerligt stora utsläpp av skadliga växthusgaser och förstörelse av ekosystem.54

Matsvinn

Förutom den ineffektiva och orättvisa förbrukningen av resurser som våra konsumtionsmönster orsakar så är också matsvinn ett stort problem i alla industrialiserade länder. I höginkomstländer står konsumenterna för en mycket större andel av svinnet av fullt ätlig mat jämfört med länder i det globala syd där den största andelen av matsvinnet sker i produktions- och förädlingskedjorna. I det industriella livsmedelssystemet försvinner 15 % av matvarorna under transport och förvaring och 8 % i hushållen.55

Certifierad överkonsumtion

Det finns ett utbrett missförstånd att certifieringar är ett steg mot den nödvändiga omställningen av vår matkonsumtion. Men tvärtom bidrar certifieringar till att legitimera överkonsumtion genom att de inbillar konsumenter i väst att överkonsumtionen kan lösas genom att köpa mer. Men en del av en överkonsumtion kan inte vara hållbar. Det finns även många exempel på brott mot certifieringsreglerna och den billigaste produktionen sker på så sätt fortfarande på bekostnad av lokalmiljön och arbetsvillkor.56 Märkningsreglerna ställer dessutom höga krav på att konsumenterna ska sätta sig in i alla produkter och det är bara de som ha råd som kommer ha möjlighet att välja bort billigare och mer skadliga produkter.

 

*I den här artikelserien kommer vi att titta närmare på sex bakomliggande aspekter som driver utvecklingen. Håll ögonen öppna inför nästa del av rapporten!*

*Gå gärna med i diskussionen på kommunikationsplattformen Slack genom att bli en del av Jordens Vänners Slackkanal via den här länken. Till vänster i din Slack-meny ser ducen kanal märkt #foodsovereignty, klicka där och börja diskutera!*

Referenser

52. NOAH (2016) Forbrugets reelle pris. EU’s landfodatryk.
53. Ritchie, H. & Roser, M. (2017) Meat and Seafood Production & Consumption https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption [hämtat december 2018] 54. Forum for Madsuverænitet (2017) Madsuverænintet – Hvem skal bestemme over vores mad?
55. ETC Group (2017) Who Will Feed Us. The Peasant Food Web vs. The Industrial Food Chain
56. Corporate Europe Observatory (2012) Roundtable on Responsible Soy – the certification smokescreen htps://corporateeurope.org/agribusiness/2012/05/roundtable-responsible-soy-certification-smokescreen [hämtat december 2018]

Scroll to Top