Vem vinner Svenska Greenwashpriset 2019? Rösta på följande tre nominerade:

Till röstningen

Flygbolaget BRA

BRA fick resebranschens hållbarhetspris 2019 för deras roll i debatten om bioflygbränsle och får sina kunder att tro att de kan flyga 100 % fossilfritt och utan klimatpåverkan, trots att biobränslet används i liten mån och också har stora miljöproblem.

BRA lurar människor att tro att de kan flyga 100% fossilfritt om de bara betalar 300 kr extra och väljer att flyga med BRA. I dag är biobränsle en bristvara för flyget. När BRA bestämmer sig för att tanka med biobränsle använder de pengarna och importerar från Kalifornien, som gör biobränsle gjort på gamla frityroljor. Dessutom skänkte BRA under februari 2019 bort 36 000 t&r (dvs 72 000 enkelresor) fossilflygresor, samtidigt som de framhåller sitt klimatansvar.

Trots att flygandet minskade i år för första gången på länge är flygresor fortsatt det mest miljöfarliga sättet att transportera sig och detta resande står för en större del av medelsvenskens utsläpp. Att uppmana till inrikesflyg och kortare sträckor med flyg, där tåg redan är en möjlighet, är inte försvarbart om vi ska uppnå 1,5-gradersmålet. Initiativet gör dessutom att fokus riktas från det ofrånkomliga: att vi måste flyga mindre.

Det går inte att flyga ”bra” därför är BRA flyg nominerade i år.

Preem

Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil kommer att göra Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen i en tid när vi har 10 år på oss att ställa om. Samtidigt gör de reklam för sin ”gröna” talloljediesel och marknadsför sig som miljövänliga.

Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så planeras en utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Företaget medger själva att utbyggnaden kommer fördubbla Preemraffs utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år. Det blir då den enskilda verksamhet som medför störst koldioxidutsläpp i Sverige och bygget är beräknat till 15 miljarder kronor.

Pro­tes­ter­na har varit stora mot det planerade ol­je­raf­fi­na­de­ri­et utanför Lysekil och överklaganden har skickats in av många privatpersoner samt miljöorganisationer. Trots det har Mark- och Miljödomstolen gett sitt tillstånd till att kraftigt öka utvinningen av bensin och diesel från råolja. Preemraff ansökte och fick 2017 fri utdelning av utsläppsrätter för 214 miljoner kronor. Raffinaderiet betalar alltså inget för sina koldioxidutsläpp.

Preem utger sig samtidigt för att vara miljövänliga, vilket ger en felaktig bild. Preem beskriver att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer samt att deras tankstationer är laddade med “grön” talloljediesel. I själva verket kan du endast tanka den svanen märkta dieseln på 20 platser i Sverige, alla i närheten av Stockholm. Dieseln som kallas Preem Evolution Diesel+ innehåller ”minst” 50 % tallolja och resten vanlig fossil diesel.

2030 när Sverige ska ha minskat sina koldioxidutsläpp med 70 % planerar Preem att 15% av bränslet ska vara fossilfritt. Resten, alltså 85 % kommer fortfarande att ha fossilt ursprung. Utbyggnaden av raffinaderiet går rakt emot den klimatpolitik som antagits av regionen, den nationella klimatlagen och Parisavtalet! Det är också motstridigt mot den bild av miljövänlig svanen märkt diesel som Preem vill göra sig känd för.

Nej, tack till fördubblade koldioxidutsläpp och till att bli näst största utsläpparen i Sverige, varken Gunde Svan eller Svanenmärkning kan rädda er – därför är Preem nominerade i år.

Swedegas

I Göteborgs hamn bygger Swedegas en sprillans ny importterminal för flytande fossilgas (LNG), och marknadsför LNG som ”det mest miljövänliga alternativet”. Det kan ju se ut som att de tänker hålla en rak kurs mot fossilfrihet, men i själva verket kommer de att verka för en kraftigt ökad import av den klimatkassa fossilgasen under de närmaste decennierna. 

Swedegas marknadsför LNG som det mest miljövänliga alternativet till olja och kol, med potential att minska utsläpp av både koldioxid och svavel- och kväveoxider. Men enligt FN:s klimatpanel IPCC har naturgasen minst lika hög klimatpåverkan som andra fossila bränslen, med bland annat stora utsläpp av metan under hela hanteringskedjan. Terminalen är tänkt att kopplas upp mot det svenska gasnätet och därigenom förse industrier med importerad gas från hela världen.

Swedegas menar att LNG är det “renaste tillgängliga” fartygsbränslet och att fossilgasen enkelt kan bytas ut mot biogas. Naturgas är av fossilt ursprung precis som olja och kol. Det ökar halten av koldioxid vid förbränning och det finns stora problem med läckage vid utbrytning. Terminalen riskerar låsa in Sverige i ett långsiktigt fortsatt beroende av fossilt bränsle, vilket riskerar försvåra för klimatsmarta alternativen att komma fram. Den fossilgas vi använder i Sverige kan inte få öka. Tvärtom måste den så kallade ”naturgasanvändningen” minska.

Innan Swedgas vill fasa ut fossilgasen, vill de alltså fasa in den, väl värt ett greenwashpris.

Här kan du läsa mer om vilka som har vunnit tidigare år

Dela gärna vår kamp!