“Vi har nu exempel på hur länder har stämts för att ha infört hälso- och miljöregleringar”

“Vi har nu exempel på hur länder har stämts för att ha infört hälso- och miljöregleringar. Vi ser också hur hotet om att bli stämda inför ISDS-domstol (ett parallellt rättssystem) gör att stater drar tillbaka lagstiftning. Klausulerna ger orimligt mycket makt åt internationella storföretag och de är inte sena att utnyttja denna makt. Vi menar tvärtom att företagens makt behöver minska. Vi uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja skapandet av ett bindande FN-fördrag. Detta för att kräva ansvar av transnationella företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna.”

Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström om ISDS och den nyliga stämningen mot Sverige. Läs hela intervjun i Miljömagasinet:

Sverige stäms efter uranutvinningsförbud

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top