Vi stödjer ickevåldsaktionen utanför Rosenbad

Förra veckan genomförde fristående aktivister en aktion utanför Rosenbad för att uppmärksamma den planerade försäljningen av Vattenfalls tyska kolverksamhet. Syftet med aktionen var att – ännu en gång – påminna regeringen om att det enda riktiga ur klimatsynpunkt vore att lämna kolet i marken.
Bilder och filmer av aktionen visar tydligt att den var helt fredlig och att ingen försökte göra intrång på Rosenbad. Trots det har media beskrivit aktivisterna som våldsamma, och politiker var snabba att fördöma deras agerande.
Jordens Vänner stödjer aktivisterna och budskapet bakom aktionen. Ickevåldsaktioner av detta slag är en viktig del av en fungerande demokrati där medborgare har möjlighet att göra sina röster hörda. Vad som i själva verket bör fördömas är att regeringen ens överväger att tillåta en försäljning av Vattenfalls koltillgångar till riskkapitalister.
Jordens Vänners riksstyrelse

Scroll to Top