Vi stödjer Magnoliamålet – stäm staten för brunkolsförsäljningen!

Flera svenska ungdomsorganisationer och ett växande antal enskilda stämmer nu staten för försäljningen av Vattenfalls brunkol. Även Jordens Vänner ställer sig bakom initiativet!
“Genom att låta Vattenfall genomföra försäljningen har Staten agerat på ett sätt som inte motsvarar de krav som kan ställas med stöd i statens omsorgsplikt om Sveriges invånare och framtida generationers rättigheter avseende miljö, hälsa och egendom. Regeringsformen 1 kap. 2 § säger att: “Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”, skriver de i stämningsansökan.
– Det är alltså ett skadeståndsmål vi driver. Alltså skador på våra unga som orsakas av utsläppen, säger Frida Berry Eklund som är en av de som driver stämningen som de kallar Magnoliamålet, till Sveriges Television (läs hela artikeln hos SVT).
Projektets hemsida kommer upp i dagarna, tills dess kan du läsa mer på Facebook facebook.com/Magnoliamalet:
“Projekt Magnolia – Unga stämmer staten
Varför?
Regeringen godkände tidigare i år att statligt ägda Vattenfall ska få sälja sina brunkolsgruvor i Tyskland till tjeckiska EPH. Det här är ett steg på vägen för Sverige att bli ett grönare land, men den verkliga effekten blir att utsläppen ändå kommer öka. EPH har nämligen tydligt klargjort att man vill se en kolrenässans och vill utvidga kolbrytningen på den köpta verksamheten. Totalt rör det sig om ca 24 gånger hela Sveriges nuvarande utsläpp, 1,2 miljarder ton CO2.

Utsläppen är lika farliga för vår framtid var dom än sker och vem som än äger gruvorna. Sverige hade en unik chans att avveckla verksamheten, men fegade ur och valde att prioritera ekonomi framför framtid. Ingen miljöanalys gjordes inför affären. Affären ligger inte alls i linje med Sveriges klimatåtaganden och regeringens ansvar för kommande generationer.
Vi tänker inte ge upp hoppet om vår framtid utan en fight.
Vi kräver att domstolen stoppar affären och förklarar den olaglig, eftersom den bryter mot en mängd internationella och svenska avtal samt regeringsformen.
“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – Generationsmålet, antaget av riksdagen 1999.
“Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar” – Stefan Löfvén, regeringsförklaringen 2014.”
Scroll to Top