Vill du bidra till miljöarbetet genom att arbeta övergripande?

Du har erfarenhet av samordning och organisering. Miljöhänsyn och social rättvisa tillhör dina grundläggande värderingar. Men har du dessutom ett intresse för ekonomi och vill arbeta organisationsstärkande? Då ska du nominera dig Jordens Vänners styrelse. Inför fyllnadsvalet den 18 januari 2014 söker Jordens Vänner  kompetenta och engagerade ledamöter till vår styrelse.

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.
Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International och har regelbunden kontakt och samarbete med övriga organisationer i nätverket. Jordens Vänner i Sverige har närmare 2700 medlemmar och nästan lika många supporters, och hade en ekonomisk omsättning på dryga 10 miljoner 2013.
Jordens Vänner driver ett antal olika projekt inom flera miljörelaterade områden, som exempelvis hyggesfritt skogsbruk och trafikplanering ur ett genusperspektiv, som finansieras av egen insamling, olika statliga verk, EU och en minnesfond. Flertalet projekt är 1-åriga men några löper på 3 år. Jordens Vänner arrangerar också kontinuerligt nationella träffar, konferenser, läger, seminarier, turnéer och andra typer av sammankomster som är öppna för alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar.
Jordens Vänner har 12 anställda varav 4 är tillsvidareanställda (2013). Utöver dessa löpande anställningar har Jordens Vänner kortare visstidsanställningar/arvoderingar för 20-30 personer om året.
Till vår styrelse söker vi dig som vill vara med och driva samt utveckla vår förening vidare, och som du förstår, av ovan beskrivning, är det positivt om du har erfarenhet av ekonomi och personalfrågor, utöver styrelsearbete inom ideella organisationer och/eller organisationer/företag.
Arbetet i Jordens Vänners styrelse är ideellt och varar i två år, med sex styrelsemöten per år. Du bör vara beredd på att vara engagerad under hela den tiden.
En nominering innebär att du ger oss ett förslag på en person som du tror kan vara bra som styrelseledamot i Jordens Vänner. Det kan vara du själv eller någon du känner . Vi hör av oss till den nominerade och berättar mer om styrelsearbetet och den nominerade berättar om sig själv. Valberedningen kommer att kontakta alla som nomineras. Vill du själv sitta i styrelsen eller känner du någon annan med rätt kompetens? Nominera – idag!
Den som nomineras måste vara medlem i Jordens Vänner, men vill du nominera någon som inte är medlem än så kan den enkelt bli det via hemsidan.
Valberedningen tar emot nomineringar på nya ledamöter fram till den 31 december! Mejla din nominering idag valberedning@jordensvanner.se.
 

1 reaktion på ”Vill du bidra till miljöarbetet genom att arbeta övergripande?”

  1. Pingback: Jordens Vänners årsmöte & möteshelg 20-21 april 2013 « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top