Vill du jobba med kemikaliefrågor?

I Jordens Vänner behöver vi bli fler som vill jobba med kemikaliefrågor och vi försöker just nu bygga upp ett kemikalienätverk. Det är viktigt att Jordens Vänner är med i debatten om miljögifterna och då behöver vi också veta lite mer om kemikalierna, riskerna och hur alternativen ser ut. Målet måste ju vara att vi får en giftfri miljö.
Jordens Vänner arbetar bl.a i Chemsec med kemikaliefrågorna.Chemsec, Internationella kemikaliesekretariatet finns i Göteborg och grundades 2002.  Förutom Jordens Vänner är Naturskyddsföreningen, WWF och Fältbiologerna medlemsorganisationer i Chemsec.
När Chemsec bildades jobbade man mycket med EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, för att lagen skulle bli så stark som möjligt. Idag arbetar ChemSec med tillämpningen av REACH och för att verktygen som finns i REACH skall användas.
Ett utav de största projekt som ChemSec driver är den så kallade SIN-listan (Substitute it Now ). SIN listan består av 378 ämnen som uppfyller kraven på särskilt farliga ämnen (SVHC) inom REACH. Idag finns det 53 ämnen på EU-s kandidatlista och arbetet att få upp fler på EU-s lista går trögt.
SIN-listan är också ett konkret verktyg för företag och andra aktörer som vill fasa ut farliga ämnen.
Nuvarande projekt är också arbete med hormonstörande kemikalier, alternativbas för farliga kemikalier (förslag på andra kemikalier som kan användas som ersättning) samt hållbara investeringar ur kemikalieperspektiv.
Forskningen har under de senaste åren visat att hormonstörande kemikalier kan kopplats till viktiga folkhälsoproblem. Bröstcancer, tidigare pubertet, Bröstutveckling hos småflickor, allt sämre spermiekvalitet hos män, fetma och diabetes är några exempel på vad som kan påverkas av hormonstörande kemikalier. Några av dessa hormonstörande kemikalier som finns i vår vardag är sådana som du säkert hört talas om, flamskyddsmedel ( används bla i datorer och kretskort), Bisphenol A, Phthalater och träimpregnering.
Hör av dig till någon av oss, Sven Erik eller Kim om du vill ingå i kemikalienätverket eller vill ha mer information om kemikaliefrågorna. Du kan också gå in på ChemSecs hemsida och få mer information  www.chemsec.org
Jordens Vänners representanter i ChemSecs styrelse är:
Sven-Erik Sjöstrand (ordinarie)  sven-erik.sjostrand@telia.com
Kim Corein (ers)    mail@kimcorein.se
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top