Nominera till Jordens Vänners styrelse

Du ser långsiktigt på ditt miljöengagemang och vill inspirera andra i deras. Du har grundläggande styrelsekunskaper och är bekväm med begrepp som arbets- och/eller delegationsordning, budget och verksamhetsplan. Du vill stärka och utveckla Jordens Vänner samtidigt som du själv lär dig mer. Då är det hög tid att nominera dig själv eller någon du känner till Jordens Vänners styrelse. På valberedning@jordensvanner.se tas nomineringar emot fram till den 23 mars.
 

 
En plats i Jordens Vänners styrelse  är både utmanande och inspirerande och precis som i alla våra arbetsgrupper  eftersträvar vi och välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, eller etnisk och religiös tillhörighet.
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.
Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International och har regelbunden kontakt och samarbete med övriga organisationer i nätverket. Jordens Vänner i Sverige har närmare 2700 medlemmar och nästan lika många supporters, och hade en ekonomisk omsättning på dryga 10 miljoner 2013.
Jordens Vänner driver ett antal olika projekt inom flera miljörelaterade områden som finansieras av egen insamling, olika statliga verk, EU mfl. Flertalet projekt är 1-åriga men några löper på 3 år. Jordens Vänner arrangerar också kontinuerligt nationella träffar, konferenser, läger, seminarier, turnéer och andra typer av sammankomster som är öppna för alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar.
Jordens Vänner har 7 anställda varav 4 är tillsvidareanställda (2014). Utöver dessa löpande anställningar har Jordens Vänner kortare visstidsanställningar/arvoderingar för 20-30 personer om året.
Tillsammans ska styrelsen blicka framåt och se hur Jordens Vänner övergripande och framöver kan fortsätta verka för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi söker därför dig som kan driva på och utveckla föreningens övergripande möjligheter att påverka. Vi söker också dig som kan förstärka styrelsens ordinarie arbete med verksamhetsplan, budget och som arbetsgivare.
Som du förstår, av ovan beskrivning, är det väsentligt att du har grundläggande kunskaper i styrelsearbete från ideella organisationer och/eller företag.
Arbetet i Jordens Vänners styrelse är ideellt och varar i två år, med sex styrelsemöten per år. Du bör vara beredd på att vara engagerad under hela den tiden.
En nominering innebär att du ger oss ett förslag på en person som du tror kan vara bra som styrelseledamot i Jordens Vänner. Det kan vara du själv eller någon du känner men kontakta personen innan du nominerar så att hen är förberedd. Vi hör av oss till den nominerade och berättar mer om styrelsearbetet och den nominerade berättar om sig själv. Valberedningen kommer att kontakta alla som nomineras.
Den som nomineras måste vara medlem i Jordens Vänner, men vill du nominera någon som inte är medlem än så kan den enkelt bli det via hemsidan.
Valberedningen tar emot nomineringar på nya ledamöter fram till den 23 mars! Mejla din nominering idag valberedning@jordensvanner.se.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top