Hotet mot ursprungsfolken och regnskogen i fotbolls-VM nationen Brasilien

Idag inleds fotbolls-VM i Brasilien, ett land där både ursprungfolken och regnskogen lever under ett ständigt hot. Från ett ökat tryck mot ursprungsfolkens territorier genom illegala invasioner för att exploatera deras land och skövla regnskogen, samt politiska förslag för att minska skyddet för territorierna.
Jordens Vänner är den enda svenska organisationen som jobbar direkt med ursprungsfolk i Amazonasregionen för skyddet av deras rättigheter och miljön. Detta genom samarbetspartnern Kanindé som bland annat är verksamma i delstaten Amazonas, där regionhuvudstaden är värdstad för flera VM-matcher. I delstaten Amazonas bor 168 000 ursprungsfolk, vilket gör det till den delstat i Brasilien där flest ursprungfolk lever.
”Ursprungsfolken i Amazonas och övriga brasilianska delstater är väldigt åsidosatta när det kommer till tillgången till utbildning och sjukvård. Att se att brasilianska staten satsar stora statliga resurser på ett event som fotbolls-VM, samtidigt som en del av befolkningen inte åtnjuter sina mänskliga rättigheter känns sorgligt. Att stärka ursprungsfolken betyder i förlängningen även att skogen bevaras, eftersom de är skogens främsta beskyddare.” Isabella da Luz, styrelseledamot Jordens Vänner.
Ursprungsfolken i Brasilien har i många fall stora territorier med en liten befolkning vilket leder till konflikter med det omgivande samhället som vill exploatera naturtillgångarna och skövla regnskogen. Jordens Vänners lokala samarbetspartner Kanindé samarbetar med Uru-eu-wau-wau och många andra ursprungsfolk för skyddet av miljö och rättigheter i delstaterna Amazonas och fyra andra delstater i Amazonasregionen.
Jordens Vänner vill nu att uppmärksamheten inte enbart ska vara på vad som händer på fotbollsplanerna i Brasilien. Uppmärksamheten måste också riktas mot hoten som finns mot ursprungsfolken och regnskogen i Brasilien samt det arbete som organisationer som Kanindé gör för att stärka ursprungsfolkens rättigheter och skydda regnskogen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top