Upprop: Warszawa – kyrkogård eller hoppfullt motstånd

På dagen för invigningen av FN: s klimatkonferens i Warszawa 11 November 2013 gick nynazister i staden till våldsam attack mot de som försvarar de sociala rättigheterna till bostad. Det sociala centret Syrene och autonoma kliniken Przychodnia attackerades medan nationalistiska demonstrationer hölls. Samtidigt verkar den polska staten mer aggressivt än någon annanstans i Europa för att sätta både bostäder och natur i händerna på företag och genom privatiseringar hjälpa spekulanter att göra kortsiktiga vinster. Skriv på ett upprop för solidaritet med Kolektyw Syrena och Piotr Ikonowicz.

Uppropet finns på engelska, för underskrift, på www.gopetition.com/petitions/warsaw-graveyard-or-hopeful-resistance.html.
Bakgrund
Polen är värdland för FN:s klimatkonferens i Warszawa. De driver en global miljöpolitik som leder till social misär genom landgrabbing och mer makt åt storföretagens. En miljöpolitik som tystar folkets röst. Samma politik används mot hyresgäster i Warszawa och stadsbor på flera håll i Polen. Mer aggressivt än någon annanstans i Europa avskaffas rätten till bostad. Allmännyttans bostäder ersätts av vinstdrivande privatiseringar medan hyresgäster tvingas bort av hyreshöjningar och vräkningar, liknande den landgrabbing som pågår globalt på landsbygden.
Vid öppnandet av klimatkonferensen den 11 november attackerades det sociala centret Syrene och autonoma kliniken Przychodnia våldsamt när flera traditionella nationalistiska demonstrationer hölls på självständighetsdagen. Först patrullerade polisen utanför de två ställena hela tiden tills de plötsligt försvann. Istället kom en grupp av nynazistiska demonstranter som forcerade grinden och stormade lokalerna. Beväpnade med machetes, flaskor och klubbor fortsatte de att attackera människor på plats. I Syrenacentret fanns åtta barn i åldern 3 till 14, bland andra personer. Den största skadan skedde på Przychodnia – bilar brändes och förstörde , människor skadades, och fönsterrutorna krossades. Försvararna tror nynazisterna var beredda att döda och att en tragedi undveks endast på grund av beslutsamt självförsvar .
När den aggressiva nyliberala politiken i Polen inte kan påtvingas tillräckligt väl med myndigheternas hjälp är det vanligt att andra sätt används. Jola Brzeska kämpade i domstolar och var den sista kvarvarande hyresgästen i sin byggnad som bostadsspekulanterna inte kunde få bort. Hon insåg att för att förändra situationen krävdes solidaritet och startade Warszawas hyresgästförening (Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów). Den 1 mars 2011 upptäcktes hennes brinnande kropp i skogen i utkanten av Warszawa. Hennes händer var bundna bakom ryggen, ingen bensindunk i sikte, men en lapp med texten “självmord” var fastsatt på hennes kropp .
Politiker som direkt agerar mot tvångsvräkningar förtrycks av staten. Piotr Ikonowicz sändes till fängelset i oktober i år eftersom han som parlamentarikerengagerat sig i aktioner för att hjälpa de fattiga och utestängda mot vräkningar år 2000. Ikonowicz organiserade protester mot cirka 200 vräkningar. Det ledde till att domstolen trakasserade honom genom åren. Till slut sattes han i fängelse 13 år efter en civil olydnadsaktion där han blockerade vräkningen av ett pensionerat par. Han sändes till fängelse efter en rättegång vars genomförande starkt har ifrågasatts, där en av domarna drogs tillbaka och överklagande avvisades.
Polens samlade ekonomi utvecklas som en helhet bra jämfört med resten av Europa. Samtidigt ökar antalet fattiga i Polen i år och arbetslösheten är mycket hög. Några få gör stora vinster medan andra måste betala. Husspekulanter får köpa upp allmännyttan i polska städer medan hyresgästerna fortfarande bor kvar. Sedan vidtar vad som kallas en “rensning” arrangerad av skalbolag med hjälp av pengar lånade från storbankerna. Gas och vattenledningar förstörs, väggar och tak slås in, byggnader angrips med ohyra och alla typer av trakasserier pengar kan köpa används för att tvinga hyresgästerna bort medan myndigheterna tittar åt andra hållet. Föreningar fördömer passivitet och ibland även medhjälp av vissa kommunala myndigheter förgäves. Vinsten blir mycket hög. Antingen ges fastigheten bort gratis med hyresgästerna boende kvar och alla skäl som talar för att tvinga dem att flytta. Eller de som kan hävda att de som äger hus, gator och parker på grund av ägande före andra världskriget kan kräva 100 procent marknadsvärde till skillnad mot i andra motsvarande länder där 10 procent är vanligt. Ett system där banker och företag är vinnarna i en spekulationsekonomi som är oförmögen att främja varken social rättvisa eller en miljömässigt hållbar framtid .
Den polska staten har gett storföretagen en privilegierad ställning som direkta samarbetspartners för FN: s toppmöte. Deras lobbyister är ivriga att främja lösningar som skyddar storföretagens affärsintressen, ger dem nya möjligheter till vinst och viktigast av allt, låter dem fortsätta förorena klimatet och förstöra miljön för alla. På samma sätt som bostadsspekulanter stöds på bekostnad av människor i Polen stöds nu spekulanter på en global marknad för miljötjänster och de som står ivägen tystas på ett eller annat sätt .
Syrenacentrets motto föra att hylla Jola Breszka oräddhet är “Ni kan inte bränna oss alla” och ” Vi är staden” . Denna kollektiva anda behövs överallt där folk står upp för det gemensamma bästa mot skaparna av vinst på bekostnad av andra. Låt Warszawa vara början på en gemensam kamp lokalt, nationellt och över alla gränser som förenar alla folkrörelser. I solidaritet mot attacker från staten, företag eller fascister till stöd för ett konstruktivt program för rättvis omställning av samhället. Låt oss börja här och nu och inte vänta på att världens ledare och internationella förhandlingar eller marknaden ska lösa sociala och miljökrisen.
Warszawa – kyrkogård eller hoppfullt motstånd
På dagen för invigningen av FN: s klimatkonferens i Warszawa 11 November 2013 gick nynazister i staden till våldsam attack mot de som försvarar de sociala rättigheterna till bostad. Det sociala centret Syrene och autonoma kliniken Przychodnia attackerades medan nationalistiska demonstrationer hölls. Samtidigt verkar den polska staten mer aggressivt än någon annanstans i Europa för att sätta både bostäder och natur i händerna på företag och genom privatiseringar hjälpa spekulanter att göra kortsiktiga vinster. Jola Brzeska startade Warszawas hyresgästförening och hittades sedan dödad på ett demonstrativt sätt i utkanten av staden. Politiker som direkt agerar mot tvångsvräkningar förtrycks av staten. Piotr Ikonowicz sändes till fängelset i oktober i år eftersom han som parlamentariker deltog i aktioner för att stoppa vräkningar år 2000 .
Den polska staten försöker nu att införa samma våldsamma nyliberala politik som används mot hyresgäster också mot småbönder och alla andra som står i vägen för att göra naturen överallt till en handelsvara att sälja på en global spekulationsmarknad. Konferensen COP19 Warszawa är den första av FN: s klimatförhandlingar där företag är officiella “partners”, inklusive ArcelorMittal, Alstom och BMW, några av de största bidragsgivarna till klimatförändringar. Planetens framtid får inte säljas av någon regering till företag som ersätter de demokratiska processerna och vad som kan kallas värn om skapelsens integritet med kortsiktiga vinster till förmån för globala spekulanter.
Vi kommer inte låta den polska regeringen, likasinnade regeringar och företag att göra Warszawa till en social och miljömässig kyrkogård där nynazister och företag tvingar på oss en framtid utan hopp. Låt oss enas mot förtrycket av hyresgäster, småbönder, arbetare och alla som står upp för social rättvisa och en miljömässigt hållbar framtid. Folkliga toppmötet för social och miljörättvisa i Rio 2012 visar vägen. Där enades fackföreningar, bonde -, miljö- och andra organisationer för krav på ett hållbar omställning av jordbruk, bostäder, skogsbruk, industri och andra viktiga sektorer i samhället istället för vräkningar och landgrabbing och en meningslös spekulationsekonomi till förmån för ett fåtal.
Vi kräver :
– Solidaritet med Kolektyw Syrena och Piotr Ikonowicz

– Skydda den sociala rätten till bostad och en hälsosam miljö för kommande generationer
– Sluta myndigheterna från att ge Nazister och fascister fri lejd att attackera människor
– Stoppa företagens tillfångatagandet av FN och vår framtid
– Starta en socialt rättvis och grön omställning av samhällen världen över
länkar:
Kolektyw Syrena – Vi är i staden! http://thepeopleyesnetwork.org/?p=321
COP19 Guide till Corporate Lobbying http://corporateeurope.org/blog/cop19-guide-corporate-lobbying
Folkets toppmöte i Rio +20 http://cupuladospovos.org.br/en/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top