Workshops i Preventiv Hälsa i Muisne, Ecuador

Efter två veckor i Muisne är vi nu tillbaka i Quito. I Muisne utförde vi workshops i preventiv hälsa i åtta byar på landsbygden.  

Vi har tidigare varit i dessa byar när vi utvärderade dricksvattensystem, implementerade av Altropico, och i många av byarna fungerade inte systemen som de ska. Detta delvis på grund av brist på engagemang och ledarskap samt kunskap om vattnets inverkan på hälsa.   Anledningen till att vi utförde dessa workshops var således för att öka kunskapen om förorening av vatten och kopplingen mellan vatten och hälsa. Det var också meningen att dessa workshops skulle fungera som motivation för att underhålla vattensystemen samt främja positivt hälsobeteende och förebygga sjukdomar relaterade till vatten. De flesta var mottagliga för informationen medan ett fåtal hade andra tankar kring hälsa. Någon ansåg exempelvis att desto mer en försöker förebygga sjukdomar desto sjukare blir en. Generellt sett så har det varit en givande och intressant erfarenhet och vi har fått jobba väldigt självständigt: från utvecklandet till genomförandet av våra workshops.

Äldre man i Balzar.

Vi har nu fem veckor kvar i Ecuador och ska ägna vår sista tid åt att utvärdera ett projekt som implementerats av Altropico; Cocinas Mejoradas (förbättrade spisar). Projektet handlar om att bygga nya spisar som släpper ut mindre rök och förbrukar mindre ved med mål att vara mer ekonomiska och förbättra hälsan. Detta kommer vi att berätta mer om i vårt nästa inlägg!

P.S. Altropico vill utöka sitt arbete inom hälsa när de människor de jobbar med är socioekonomiskt utsatta och god hälsa en viktig faktor till förbättrad livskvalitet.

Sahra Broms

Gå gärna in på Jordens Vänners Instagram för att se fler bilder, samt videos från detta praktikantinlägg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top