Workshop i Quito

Förra veckan samlades majoriteten av Altropicos personal under fyra dagar för att ha tre olika workshops om genus, arbetshälsa och säkerhet.

Inför workshopen om genus fick vi göra en onlinekurs som ges av FN. Detta för att ge alla en grundkunskap om ämnet. Workshopen var givande och det var även intressant att få prata om hur Altropico jobbar med genusfrågor inom organisationen.

Workshopen om säkerhet påbörjades med att varje deltagare tände ett ljus och gav en gåva till “Pachamama”, vilket är moder jord. Föreläsaren Lina Solano ville med denna introduktion förstärka länken mellan människan och naturen då Altropico främst är en miljöorganisation. Målet med säkerhets workshopen var att utveckla en ”plan de seguridad” (säkerhetsplan) för organisationen. För att utveckla en sådan började vi med att identifiera aktörer och deras roller, och sedan identifiera och analysera risker/hot, sårbarheter och kapaciteter som organisationen har. Arbetet bestod mest av grupparbeten som sedan presenterades och diskuterades. Efter tre dagar lyckades vi få en bra bild av hur säkerhetsläget ser ut för organisationen och det finns nu en bra grund för att kunna formulera en plan.

Vårt arbete just nu handlar mest om att göra klart inför de workshops i preventiv hälsa som vi kommer hålla i kantonen Muisne i provinsen Esmeraldas. Det vi gör är att ta fram information och material om hälsa kopplat till vatten för att kunna utveckla en presentation och övningar. Att hålla workshops ska fungera som en uppföljning av utvärderingarna vi gjorde av dricksvatten systemen i området. Vi fann att få identifierade sambandet mellan vatten och hälsa och att sjukdomar som är associerade med förorenat vatten var vanligt förekommande i området. Målet med våra workshops är därför att informera om hur dålig hantering av vatten påverkar hälsan, och det kommer att finnas en uppföljande blogginlägg om detta arbete efter jullovet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top