Workshops med Jordens Vänner våren 2013

Jordens Vänner kommer att under våren erbjuda workshops om olika typer av miljöfrågor som är aktuella i dagens globaliserade värld.

Vi kommer att informera om vilka konsekvenserna blir för människor och miljö i ett konsumtionssamhälle där vi använder stora mängder av jordens naturresurser medan företagsmakt vilseleder konsumenter som letar efter miljövänliga alternativ. Våra workshopar öppnar för dialog och diskussion om miljömässiga och sociala orättvisor, om ett rättvist och hållbart globalt system för hanteringen av naturresurser och om hållbara alternativ för både enskilda medborgare och grupper av medborgare.
Vi erbjuder två inriktningar på föreläsningar/workshops den här våren:

Klimaträttvisa med Klimathjältar


Den här workshopen utgår från ett klimaträttviseperspektiv med fokus på klimatförändringar och mänskliga rättigheter. Vi arbetar med klimaträttvisa på lokalt plan, samtidigt som vi diskuterar Nords påverkan på Syd. ”Klimathjältarna” som leder workshopen, erbjuder interaktiva pass där teori varvas med praktiska moment och deltagaren får en fördjupad förståelse för problem och lösningar på den globala uppvärmningen.

Workshopen ges från och med april 2013.

 ”Greenwash”

Den senare tidens ökade miljöintresse och stora efterfrågan på miljövänliga produkter har gjort att företag anpassat sig och det blir allt vanligare att företag använder sig av miljömedvetenhet för att profilera sig på marknaden. När företag, organisationer eller personer utövar falsk marknadsföring eller vilseledande information om sin verksamhet kallas detta greenwash. Våra informatörer informerar om problemet och ökar kunskaper om företagsansvar genom interaktiva övningar.
Workshopen ges från och med april 2013.
Workshoparna är interaktiva och deltagarna utmanas att tänka kritiskt och handlingsorienterat.
Kostnaden är för heldag 3000 kr och halvdag 1500 kr inkluderat resekostnader. Vi anpassar oss till er och halvdag kan innebära allt från 1-3 timmar.
Vi ser fram emot att höra av er!
Med vänlig hälsning
Sofie Persson och Anna Danielsson
För frågor och bokning hör av dig till:
Sofie Persson, Bokningsansvarig Jordens Vänner
sofie.persson@jordensvanner.se
Anna Danielsson, Organisationssekreterare Jordens Vänner
anna.danielsson@jordensvanner.se

 
Båda nås på telefonnummer 0727 23 80 42 alternativt  031 12 80 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top