/ATALC
Regional sammanslutning för rättvis omställning
ATALC är en regional sammanslutning av Friends of the Earth-organisationer i Latinamerika och Karibien och arbetar med att koordinera regionala aktiviteter och kampanjer.
ATALC

ATALC (Friends of the Earth Latinamerika och Karibien) har funnits i drygt 20 år och består i dagsläget av FoE-organisationer från 14 länder: México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Curaçao, Haiti, Grenada and Ecuador.

Det ekonomiska stödet från Jordens Vänner används för att stärka den gemensamma kampen för matsuveränitet och arbetet mot transnationella företags makt och inflytande i Latinamerika och Karibien. Stödet möjliggör också samarbeten med andra rörelser som representerar småbrukare, urfolk, fackförbund och feministiska grupper i regionen. ATALC har bland annat ett nära samarbete med World Women’s March och småbrukarrörelsen La via Campesina.